خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 1
زخمه 7
44114856
4008618
83593
زخمه 6
44114855
4008617
83592
زخمه 5
44114854
4008616
83591
زخمه 4
44114853
4008615
83590
زخمه 3
44114852
4008614
83589
زخمه 2
44114851
4008613
83588

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 2
زخمه 1
44114850
4008612
83587
شور 6
44114785
4008598
83541
شور 5
44114784
4008597
83540
شور 4
44114783
4008596
83539
شور 3
44114778
4008595
83538
شور 2
44114777
4008594
83537

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 3
شور 1
44114776
4008593
83536
همایون 3
44114773
4008592
83410
همایون 2
44114772
4008591
83409
همایون 1
44114771
4008590
83408
سنتی سه گاه 4
44114759
4008589
83513
سنتی سه گاه 3
44114758
4008588
83512

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 4
سنتی سه گاه 2
44114757
4008587
83511
سنتی سه گاه 1
44114756
4008586
83509
راست پنج گاه 5
44114602
4008582
83475
راست پنج گاه 4
44114601
4008581
83474
راست پنج گاه 3
44114600
4008580
83473
راست پنج گاه 2
44114599
4008579
83472

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 5
راست پنج گاه 1
44114598
4008578
83471
سنتی دشتی 3
44114736
4008585
83327
سنتی دشتی 2
44114735
4008584
83326
سنتی دشتی 1
44114734
4008583
83324
سه گاه 5
44114537
4008855
83521
سه گاه 4
44114536
4008854
83520

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 6
سه گاه 3
44114535
4008853
83519
سه گاه 2
44114534
4008852
83518
سه گاه 1
44114533
4008851
83517
چهارگاه 5
44114518
4008838
83320
چهارگاه 4
44114517
4008837
83319
چهارگاه 3
44114516
4008836
83318

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 7
چهارگاه 2
44114515
4008835
83317
چهارگاه 1
44114514
4008834
83315
ماهور 5
44114577
4008856
80623
ماهور 4
44114532
4008850
83434
ماهور 3
44114531
4008849
83433
ماهور 2
44114528
4008848
83432

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 8
ماهور 1
44114527
4008847
83431
دشتی 6
44114526
4008846
83340
دشتی 5
44114525
4008845
83339
دشتی 4
44114524
4008844
83338
دشتی 3
44114513
4008833
83337
دشتی 2
44114512
4008832
83336

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 9
دشتی 1
44114511
4008831
83335
اصفهان 5
44114523
4008843
83369
اصفهان 4
44114522
4008842
83368
اصفهان 3
44114521
4008841
83367
اصفهان 2
44114520
4008840
83366
اصفهان 1
44114519
4008839
83365

لیست پیشوازها ، اثر فرهنگ شریف 10
ابوعطا 5
44114510
4008830
83254
ابوعطا 4
44114509
4008829
83253
ابوعطا 3
44114508
4008828
83252
ابوعطا 2
44114507
4008827
83251
ابوعطا 1
44114506
4008826
83250

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,560,104