خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر موری خاکسار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر موری خاکسار 1
شکوفه سفید
44114122
4008664
83534
شاهد غم
44114121
4008663
83529
رهگذر
44114120
4008662
83468
لبخند گل
4008655
83417
کوه
44114114
4008661
83416
کیمیا
4008654
83414

لیست پیشوازها ، اثر موری خاکسار 2
هرگز هرگز
44114113
4008660
83405
غروب
44114103
4008659
83395
غم پاییز
44114102
4008658
83380
دریا
44114101
4008657
83333
عاشقانه
44114100
4008656
83268

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,730,488