خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر یوسف پرنیان

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر یوسف پرنیان 1
یاابن الحسن
44120979 44121000
24764
سوسوز جان وریپ
44120986 44121008
24763
سلام امام رضا
44120985 44121007
24762
لای لای اصغریم
44120994 44121006
24761
جان یارالی
44120984 44121005
24760
گول جمالووَ
44120983 44121004
24759

لیست پیشوازها ، اثر یوسف پرنیان 2
فیکریمه هرنه
44120982 44121003
24758
آناسیز گویوپ
44120981 44121002
24757
آنا زهرا
44120980 44121001
24756
سنگر
44115684
کرب وبلا
44115659
حسین جان
44115658

لیست پیشوازها ، اثر یوسف پرنیان 3
امان امان
44115657
آقام حسین
44115656
جان من قربان
44113775

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,784,385,378