خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 1
مطففین 24 ابراهیم الاخضر
44113515
مطففین 18 ابراهیم الاخضر
44113514
مطففین 13 ابراهیم الاخضر
44113513
مطففین 7 ابراهیم الاخضر
44113512
فجر 23 ابراهیم الاخضر
44113519
فجر 17 ابراهیم الاخضر
44113518

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 2
فجر 12 ابراهیم الاخضر
44113517
بروج 8 ابراهیم الاخضر
44113528
بروج 1 ابراهیم الاخضر
44113504
اعلی 10.ابراهیم الاخضر
44113503
اعلی 1 ابراهیم الاخضر
44113500
عبس 37.ابراهیم الاخضر
44113501

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 3
عبس 28 ابراهیم الاخضر
44113499
عبس 21 ابراهیم الاخضر
44113492
عبس 11 ابراهیم الاخضر
44113523
عبس 1 ابراهیم الاخضر
44113491
طارق 9.ابراهیم الاخضر
44113489
4008172
81889
طارق 1.ابراهیم الاخضر
44113488
4008171
81888

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 4
تکویر 27.ابراهیم الاخضر
44113487
4008170
81887
تکویر 21.ابراهیم الاخضر
44113486
4008169
81886
تکویر 14.ابراهیم الاخضر
44113485
4008168
81885
تکویر 1.ابراهیم الاخضر
44113479
4008167
81884
مطففین 30.ابراهیم الاخضر
44113478
4008166
81883
مطففین 1.ابراهیم الاخضر
44113477
4008165
81882

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 5
غاشیه 21.ابراهیم الاخضر
44113475
4008164
81881
غاشیه 11.ابراهیم الاخضر
44113474
4008163
81880
غاشیه 1.ابراهیم الاخضر
44113473
4008162
81879
فجر 1.ابراهیم الاخضر
44113472
4008161
81878
انشقاق 15.ابراهیم الاخضر
44113471
4008160
81877
انشقاق 8.ابراهیم الاخضر
44113470
4008159
81876

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 6
انشقاق 1.ابراهیم الاخضر
44113469
4008158
81875
انفطار 16.ابراهیم الاخضر
44113466
4008202
81874
انفطار 9.ابراهیم الاخضر
44113465
4008156
81873
انفطار 1.ابراهیم الاخضر
44113464
4008155
81872
بروج 17.ابراهیم الاخضر
44113463
4008154
81871
بروج 11.ابراهیم الاخضر
44113462
4008153
81870

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 7
تین.ابراهیم الاخضر
44113458
4008152
81869
شرح.ابراهیم الاخضر
44113457
4008151
81868
شمس 1.ابراهیم الاخضر
44113456
4008150
81867
لیل 10.ابراهیم الاخضر
44113455
4008149
81866
لیل 1.ابراهیم الاخضر
44113454
4008148
81865
قدر.ابراهیم الاخضر
44113449
4008147
81864

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 8
بینه 7.ابراهیم الاخضر
44113446
4008146
81863
بینه 5.ابراهیم الاخضر
44113445
4008145
81862
بینه 1.ابراهیم الاخضر
44113444
4008144
81861
بلد 8.ابراهیم الاخضر
44113443
4008143
81860
بلد 1.ابراهیم الاخضر
44113442
4008142
81859
علق 1.ابراهیم الاخضر
44113437
4008141
81858

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 9
تکاثر 1.ابراهیم الاخضر
44112636
78363
ماعون 1.ابراهیم الاخضر
44112635
78362
کافرون 1.ابراهیم الاخضر
44112634
78361
همزه 1.ابراهیم الاخضر
44112633
78360
قریش 1.ابراهیم الاخضر
44112632
78359
قارعه 1.ابراهیم الاخضر
44112631
78358

لیست پیشوازها ، اثر ابراهیم الاخضر 10
فیل 1.ابراهیم الاخضر
44112630
78357
عادیات 1.ابراهیم الاخضر
44112648
78356
بقره 187ابراهیم الاخضر
78272
بقره 185ابراهیم الاخضر
44112415
78271
بقره 184 ابراهیم الاخضر
44112414
78270

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,771,458,174