خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 1
کُهبُنگ3
44117929
98452
کُهبُنگ2
44117928
98451
کُهبُنگ1
44117927
98450
کوگ ایل4
44117926
98447
کوگ ایل3
44117925
98446
کوگ ایل2
44117924
98449

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 2
کوگ ایل1
44117923
98448
لاله سحر3
44117922
98455
لاله سحر2
44117921
98454
لاله سحر1
44117920
98453
ستین دل3
44117932
98458
ستین دل2
44117931
98457

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 3
ستین دل1
44117930
98456
بوو3
44117916
98442
بوو2
44117915
98441
بوو1
44117914
98440
آستاره ریز3
44117913
98439
آستاره ریز2
44117912
98438

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 4
آستاره ریز1
44117911
98437
ایرون3
44117919
98445
ایرون2
44117918
98444
ایرون1
44117917
98443
ونیزون 3
44112311
4004305
76788
ونیزون 2
44112310
4004304
76787

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 5
ونیزون 1
44112309
4004303
76786
سودا 2
44112302
4004302
76785
سودا 1
44112301
4004301
76784
مال به بار 3
44112300
4004300
76783
مال به بار 2
44112299
4004299
76782
مال به بار 1
44112298
4004298
76781

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 6
ایل 2
44112293
4004297
76780
ایل 1
44112292
4004296
76779
قالیکوه 3
44112287
4004295
76778
قالیکوه 2
44112286
4004294
76777
قالیکوه 1
44112285
4004293
76776
بهار 3
44112282
4004292
76775

لیست پیشوازها ، اثر مهران پازیار 7
بهار 2
44112276
4004291
76774
بهار 1
44112275
4004290
76773
بنگ تفنگ 2
44112272
4004289
76772
بنگ تفنگ 1
44112271
4004288
76771

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,770,737,727