خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، اثر فرامرز پایور

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، اثر فرامرز پایور 1
تصنیف حجاز 2
44112155
4004573
76637
تصنیف حجاز 1
44112154
4004572
76636
رنگ دشتی
44112165
4004575
76635
پیش در آمد
44112164
4004574
76634
جونی جونی
44112183
4004579
76633
درآمد دشتی
44112178
4004578
76632

لیست پیشوازها ، اثر فرامرز پایور 2
چهار مضراب دشتی 2
44112177
4004577
76631
چهار مضراب دشتی 1
44112176
4004576
76630
چهار باغ ابو عطا 2
44112149
4004571
76629
چهار باغ ابو عطا 1
44112148
4004570
76628
آواز عشاق 3
44112147
4004569
76627
آواز عشاق 2
44112146
4004568
76626

لیست پیشوازها ، اثر فرامرز پایور 3
آواز عشاق 1
44112145
4004567
76625
آواز دشتی 3
44112144
4004566
76624
آواز دشتی 2
44112143
4004565
76623
آواز دشتی 1
44112142
4004564
76622

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,364,194