خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم سلیمان خان امیر قاسمی(آواز 1)

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم سلیمان خان امیر قاسمی(آواز 1) 1
زیبا نگار (2)
39435
زیبا نگار (1)
39434
شوشتر (3)
39433
شوشتر (2)
39432
شوشتر (1)
39431
مثنوی (برهانی 3)
39430

لیست پیشوازها ، آلبوم سلیمان خان امیر قاسمی(آواز 1) 2
مثنوی (برهانی 2)
39429
مثنوی (برهانی 1)
39428
آواز سرخ (3)
39427
آواز سرخ (2)
39426
آواز سرخ (1)
39425
آواز آبی (2)
39424

لیست پیشوازها ، آلبوم سلیمان خان امیر قاسمی(آواز 1) 3
آواز آبی (1)
39423

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,164,023