خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم سرمست

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم سرمست 1
رنگ راست پنجگاه
32407
رنگ راست پنجگاه
4003724
80585
مقدمه نوروز
4003721
32404
گهی بگریم گهی بخندم
4003332
32411
گلدسته امید
4003331
32410
پرتو رویت
4003349
32409

لیست پیشوازها ، آلبوم سرمست 2
سرمست
4003348
32408
سلسله موی دوست
4003347
32406
ای دل
4003322
32405
شده فصل بهار
4003346
32403
تصنیف بیداد
4003354
32402

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,753,053,838