خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 1
نی وتنبک
4415642
33157
گل ونی3
4415641
33155
گل ونی2
4415640
33154
گل و نی1
4415639
33153
گل و نی
4415638
33156
گل و نی.نهفت
4415637
33152

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 2
گل و نی.نغمه
4415636
33151
گل ونی.درآمدنوا
4415635
33150
گل و نی.درآمدماهور
4415634
33149
گل و نی.بختیاری
4415633
33148
گل ونی.چهارمضراب نوا2
4415632
33146
گل ونی.چهارمضراب نوا1
4415631
33145

لیست پیشوازها ، آلبوم گل و نی 3
گل ونی.چهارمضراب نوا
4415630
33147
گل ونی.چهارمضراب
4415629
33144
گل ونی.دوضربی درشوشتری1
4415628
29801
گل ونی.دوضربی درشوشتری
4415627
33143
آواز شوشتری
4415626
33141

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,508,697