خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم باران شادی 2

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم باران شادی 2 1
رنگ قزاقی
4415002
رنگ قشنگی
4415001
های دی لی لی
4415000
گوی دن زانور
4414999
4002253
بیلی بیلوتریی دانه
4414998
وازلدی واز.قطعه دوم
4414997
36002

لیست پیشوازها ، آلبوم باران شادی 2 2
وازلدی واز
4414996
شیخ هانی
4414995
رنگ سیما
4414994
رنگ ماهور
4414993
رنگ جانیمان.قطعه دوم
4414992
رنگ جانیمان
4414991

لیست پیشوازها ، آلبوم باران شادی 2 3
رنگ قزاقی.قطعه دوم
4414990

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,512,228