خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 1
ابتهال.وحدت
44127804 44127814
پرچم قرآن
44127831 44127851
ماه رحمت2
44127846 44127865
ماه رحمت1
44127845 44127864
میرکاروان2
44127850 44127869
میرکاروان1
44127849 44127868

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 2
خفته درخون
44127822 44127830
خاتم الرسل
44127816 44127824
ای برترین نور زمین
44127797 44127807
الینا ارسل المختار
44127803 44127813
اله وحده وحده
44127802 44127812
خاک جاویدان
44127815 44127823

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 3
ایران
44127872 44127870
یا امه الاسلام
44127765 44127772
مولایاحسین جان
44127766 44127773
تلاوت آیه13حجرات
44127764 44127771
راز و نیاز
44127848 44127867
مصطفی.استانبولی
44127847 44127866

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 4
لا اله الا الله3
44127821 44127829
لااله الا الله2
44127820 44127828
لااله الا الله1
44127819 44127827
ابتهال.مناجات
44127801 44127811
دعای جوشن کبیر
44127800 44127810
درمان دردها
44127799 44127809

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 5
به سویت آمدم
44127784 44127795
به سوی او
44127783 44127794
بانوی فدک
44127774 44127785
نریشن آیه13حجرات
44127782 44127793
طبیب درد دلها
44127763 44127770
مهدی بیا
44127844 44127863

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 6
آمدی خوش آمدی
44127818 44127826
خلیفه رب العالمین
44127817 44127825
امام الوری
44127798 44127808
آروم جونم
44127780 44127791
آرام جان
44127779 44127790
انت رجایی
44127778 44127789

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 7
یاشفیعی فی یوم الحشر
44127762 44127769
یا رسول الله
44127761 44127768
یا مبعث الاخلاق
44127760 44127767
صل الله علیک
44127843 44127862
پیامبر کریم
44127842 44127861
نور العیونی
44127841 44127860

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 8
نور ساطع
44127840 44127859
نور خدا
44127839 44127858
نعم الاسوه
44127838 44127857
مصطفی.عربی
44127837 44127856
مصطفی.انگلیسی
44127836 44127855
محمد3
44127835 44127854

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 9
محمد2
44127834 44127853
محمد1
44127833 44127852
محمد
44127832 44127871
ابتهال
44127873 44127806
بلغ العلی بکماله
44127777 44127788
انت الاسوه
44127776 44127787

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 10
انت القدوه
44127775 44127786
عهد باشهیدان
44127781 44127792
اقتدار
44128711 441287230
کشور وفا
44127526 44127564
قرآن
44127525 44127563
مختار
44127522 44127560

لیست پیشوازها ، آلبوم گروه معراج قم 11
خدا
44127521 44127559
فراز
44127520 44127558
ابتهال
44127519 44127557
آیه
44127518 44127556
آیات
44127517 44127555

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,155,725