خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم هستم کنارت

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم هستم کنارت 1
مهر سکوت2
44125850 44125905
روزهای عاشقی3
44125849 44125904
روزهای عاشقی2
44125848 44125903
روزهای عاشقی1
44125847 44125902
نگارا2
44125846 44125901
نگارا1
44125845 44125900

لیست پیشوازها ، آلبوم هستم کنارت 2
نبض3
44125844 44125899
نبض2
44125843 44125898
نبض1
44125842 44125897
مهر سکوت1
44125841 44125896
خواب3
44125840 44125895
خواب2
44125839 44125894

لیست پیشوازها ، آلبوم هستم کنارت 3
خواب1
44125838 44125893
هوای بی تو3
44125837 44125892
هوای بی تو2
44125836 44125891
هوای بی تو1
44125835 44125890
هستم کنارت3
44125834 44125889
هستم کنارت2
44125833 44125888

لیست پیشوازها ، آلبوم هستم کنارت 4
هستم کنارت1
44125832 44125887
آرامش3
44125831 44125886
آرامش2
44125830 44125885
آرامش1
44125829 44125884

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,650,782