خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم بزرگ راه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم بزرگ راه 1
زنده رود2
44125870 44125926
29990
زنده رود1
44125870 44125925
29989
نابغه3
44125869 44125924
29999
نابغه2
44125868 44125923
29998
نابغه1
44125867 44125922
29997
مسیح کردستان2
44125866 44125921
30010

لیست پیشوازها ، آلبوم بزرگ راه 2
مسیح کردستان1
44125865 44125920
30009
زیارتگاه ماهی ها2
44125864 44125919
29996
زیارتگاه ماهی ها1
44125863 44125918
29995
هفتمین دقیقه2
44125862 44125917
30008
هفتمین دقیقه1
44125861 44125916
30007
چشم مجنون2
44125854 44125909
30065

لیست پیشوازها ، آلبوم بزرگ راه 3
چشم مجنون1
44125853 44125908
30064
چریک2
44125860 44125915
30014
چریک1
44125859 44125914
30013
باغبون2
44125858 44125913
29994
باغبون1
44125857 44125912
29993
بابای لیلا2
44125856 44125911
30012

لیست پیشوازها ، آلبوم بزرگ راه 4
بابای لیلا1
44125855 44125910
30011
امیرشهید2
44125852 44125907
30067
امیرشهید1
44125851 44125906
30066

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,238,853