خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم یاد آن شب

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم یاد آن شب 1
یاد آن شب2
44124551 44124571
32358
یاد آن شب1
44124550 44124570
32351
راه تماشا2
44124549 44124569
32318
راه تماشا1
44124548 44124562
32316
بارون2
44124547 44124561
31031
بارون1
44124546 44124568
31030

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,617,477