خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم بیر اورگیم وار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم بیر اورگیم وار 1
بیر اورگیم وار2
44124355 44124386
29706
بیر اورگیم وار1
44124354 44124385
29705

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,649,897