خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم دور از آسمان

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم دور از آسمان 1
تصنیف باران2
44124574 44124622
تصنیف باران1
44124573 44124621
تصنیف ماه و من
44124405 44124425
تصنیف بهاران2
44124404 44124424
تصنیف بهاران1
44124403 44124423
تصنیف آسمان2
44124402 44124422

لیست پیشوازها ، آلبوم دور از آسمان 2
تصنیف آسمان1
44124401 44124421
آواز مخالف
44124400 44124420
آواز دشتی2
44124399 44124419
آواز دشتی1
44124398 44124418

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,891,711