خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم فراق

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم فراق 1
شور شیدایی3
44124250 44124288
شور شیدایی2
44124249 44124287
شور شیدایی1
44124248 44124286
راست پنجگاه4
44124247 44124285
راست پنجگاه3
44124246 44124284
راست پنجگاه2
44124245 44124283

لیست پیشوازها ، آلبوم فراق 2
راست پنجگاه1
44124244 44124282
نسیم سحر3
44124243 44124281
نسیم سحر2
44124242 44124280
نسیم سحر1
44124241 44124279
فریاد3
44124240 44124278
فریاد2
44124239 44124277

لیست پیشوازها ، آلبوم فراق 3
فریاد1
44124238 44124276
چهار مضراب2.بیکلام
44124252 44124322
چهار مضراب1.بیکلام
44124251 44124321
چهار مضراب2.بیکلام
44124237 44124320
چهار مضراب1.بیکلام
44124236 44124319

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,886,290