خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم آبگینه

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم آبگینه 1
نیاز4
44124223 44124264
نیاز3
44124222 44124263
نیاز2
44124221 44124262
نیاز1
44124220 44124261
کتانه3
44124219 44124260
کتانه2
44124218 44124259

لیست پیشوازها ، آلبوم آبگینه 2
کتانه1
44124217 44124258
جلوه گل4
44124216 44124257
جلوه گل3
44124215 44124256
جلوه گل2
44124214 44124255
جلوه گل1
44124213 44124254
4مضراب همایون.بیکلام
44124212 44124253

لیست پیشوازها ، آلبوم آبگینه 3
آواز شوشتری4
44124235 44124275
آواز شوشتری3
44124234 44124274
آواز شوشتری2
44124233 44124273
آواز شوشتری1
44124232 44124272
آواز بیداد5 (بیکلام)
44124231 44124271
آواز بیداد4
44124230 44124323

لیست پیشوازها ، آلبوم آبگینه 4
آواز بیداد3
44124229 44124270
آواز بیداد2
44124228 44124269
آواز بیداد1
44124227 44124268
افسانه3
44124226 44124267
افسانه2
44124225 44124266
افسانه1
44124224 44124265

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,899,078