خدمات تلفن همراه

محصولات پیشواز ، آلبوم امیر میرشکاری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت ماهیانه فعالسازی محصولات سی روزه 3000 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
محصولات پیشواز ، آلبوم امیر میرشکاری 1
سی بوشهر
44124111 44124165
رنگ خدا
44124110 44124164
رهگذر
44124109 44124163
پیلیسوک
44124108 44124162
مسافر شو
44124107 44124161
میدون بده
44124106 44124160

محصولات پیشواز ، آلبوم امیر میرشکاری 2
لنگر
44124105 44124159
جومه نارنجی2
44124104 44124158
جومه نارنجی
44124103 44124157
دیارم بوشهر 2
44124102 44124156
دیارم بوشهر
44124101 44124155
بوی بارون
44124100 44124154

محصولات پیشواز ، آلبوم امیر میرشکاری 3
بوشهریم2
44124099 44124153
بوشهریم
44124098 44124152
بهار
44124097 44124151

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,723,012,180