خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم حسین حیدری

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 5000 ریال برای ایرانسل و برای سایر اپراتورها 3000 ریال
و محصولات هفت روزه ایرانسل 2100 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم حسین حیدری 1
پروبالم2
44122595 44122620
27212
پروبالم1
44122584 44122619
27211
زندگی3
44121995 44122045
27215
زندگی2
44121994 44122044
27214
زندگی1
44121993 44122043
27213
فریاد2
44121992 44122042
27210

لیست پیشوازها ، آلبوم حسین حیدری 2
فریاد1
44121991 44122041
27209

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,802,523,743