خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار)

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار) 1
تصنیف نازلو3
44117977
98413
تصنیف نازلو2
44117976
98412
تصنیف نازلو1
44117975
98411
آواز کر ترکه باز2
44117946
98399
آواز کر ترکه باز1
44117945
98398
تصنیف کوگ رشته2
44117974
98408

لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار) 2
تصنیف کوگ رشته1
44117973
98407
دونوازی سرنا و دهل2
44117944
98366
آواز کلوس2
44117943
98403
آواز کلوس1
44117942
98402
تصنیف شومه3
44117958
98418
تصنیف شومه2
44117957
98417

لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار) 3
تصنیف شومه1
44117956
98416
آواز همدرنگ2
44117941
98397
آواز همدرنگ1
44117940
98396
تصنیف رسم نو3
44117972
98415
تصنیف رسم نو2
44117971
98414
تصنیف رسم نو1
44117970

لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار) 4
دونوازی سرنا و دهل1
44117939
98365
آواز ملک ایرون2
44117938
98401
آواز ملک ایرون1
44117937
98400
تصنیف نشیمن2
44117969
98410
تصنیف نشیمن1
44117968
98409
تصنیف گوگری3
44117967
98406

لیست پیشوازها ، آلبوم همتوار (همتبار) 5
تصنیف گوگری2
44117966
98405
تصنیف گوگری1
44117965
98404

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,892,922