خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم کُهبُنگ

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم کُهبُنگ 1
کُهبُنگ3
44117929
98452
کُهبُنگ2
44117928
98451
کُهبُنگ1
44117927
98450
کوگ ایل4
44117926
98447
کوگ ایل3
44117925
98446
کوگ ایل2
44117924
98449

لیست پیشوازها ، آلبوم کُهبُنگ 2
کوگ ایل1
44117923
98448
لاله سحر3
44117922
98455
لاله سحر2
44117921
98454
لاله سحر1
44117920
98453
ستین دل3
44117932
98458
ستین دل2
44117931
98457

لیست پیشوازها ، آلبوم کُهبُنگ 3
ستین دل1
44117930
98456
بوو3
44117916
98442
بوو2
44117915
98441
بوو1
44117914
98440
آستاره ریز3
44117913
98439
آستاره ریز2
44117912
98438

لیست پیشوازها ، آلبوم کُهبُنگ 4
آستاره ریز1
44117911
98437
ایرون3
44117919
98445
ایرون2
44117918
98444
ایرون1
44117917
98443

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,289,994