خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم شبهای بارانی

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم شبهای بارانی 1
گفتگو3
44117592
98330
گفتگو2
44117591
98329
گفتگو1
44117547
98328
نغمه2
44117570
98343
نغمه1
44117569
98342
تو هستی2
44117579
98353

لیست پیشوازها ، آلبوم شبهای بارانی 2
تو هستی1
44117578
98352
مادر3
44117568
98341
مادر2
44117567
98340
مادر1
44117566
98339
زیبا روی من3
44117589
98357
زیبا روی من2
44117588
98356

لیست پیشوازها ، آلبوم شبهای بارانی 3
زیبا روی من1
44117587
98355
عمریست2
44117565
98345
عمریست1
44117564
98344
هجرت2
44117563
98335
هجرت1
44117562
98334
شبهای بارانی2
44117577
98348

لیست پیشوازها ، آلبوم شبهای بارانی 4
شبهای بارانی1
44117576
98347
شعر زیبایی2
44117575
98350
شعر زیبایی1
44117574
98349

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,751,242,835