خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم حسن سلامات

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم حسن سلامات 1
روحـى گعدت ابّابـک
44129209 44129227
اعظم انسان2
44127281 44127289
اعظم انسان1
44127280 44127288
شمعت وداعک ٢
44122005 44122055
شمعت وداعک ١
44122004 44122054
من بین محرم
44122038 44122056

لیست پیشوازها ، آلبوم حسن سلامات 2
من بین محرم
44121737 44121757
مادر2
44125148 44119554
مادر1
44125147 44119553
صرخت الوجدان2
44126919 44118272
صرخت الوجدان1
44126918 44118271
خدمة الغدیر
44127050 44118033

لیست پیشوازها ، آلبوم حسن سلامات 3
شهر مشهد
44117710
اهل خوزستان
44117721
وداعا2
44117466
وداعا
44117465
داحی الباب
44117107
یاابالحسن
44116923

لیست پیشوازها ، آلبوم حسن سلامات 4
روزگار من
44116839
واحسینا
44116838
آیحسین
44116807
طبیب جروحی
44116783

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,753,078,477