خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و تار

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و تار 1
سه گاه گفتگوی نی و تار 2
44114846
4008611
83523
سه گاه گفتگوی نی و تار 1
44114845
4008610
83522
بیات ترک گفتگوی نی و تار 2
44114835
4008605
83285
بیات ترک گفتگوی نی و تار 1
44114834
4008604
83284
سنتی سه گاه 2
44114844
4008609
83507
سنتی سه گاه 1
44114843
4008608
83506

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و تار 2
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار 2
44114842
4008607
83469
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار1
44114841
4008606
83470
چهارگاه گفتگوی نی و تار 2
44114833
4008603
83316
چهارگاه گفتگوی نی و تار 1
44114832
4008602
83314
سنتی بیات ترک 2
44114831
4008601
83290
سنتی بیات ترک 1
44114830
4008600
83289

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و تار 3
ابوعطا گفتگوی نی و تار
44114829
4008599
83249

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,290,589