خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم عشاق

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم عشاق 1
سه گاه 5
44114537
4008855
83521
سه گاه 4
44114536
4008854
83520
سه گاه 3
44114535
4008853
83519
سه گاه 2
44114534
4008852
83518
سه گاه 1
44114533
4008851
83517
چهارگاه 5
44114518
4008838
83320

لیست پیشوازها ، آلبوم عشاق 2
چهارگاه 4
44114517
4008837
83319
چهارگاه 3
44114516
4008836
83318
چهارگاه 2
44114515
4008835
83317
چهارگاه 1
44114514
4008834
83315

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,761,005,079