خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 2

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 2 1
شوشتری 2
44114475
4008863
83552
شوشتری 1
44114474
4008862
83551
شور و شلیل 1
44114473
4008861
83549
شور و شلیل 2
44114472
4008860
83550
شور
44114471
4008859
83535
افشاری 2
44114505
4008872
83259

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 2 2
افشاری 1
44114504
4008871
83258

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,095,837