خدمات تلفن همراه

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 1

فعال سازی در همراه اول :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
فعال سازی در ایرانسل :
ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
کد اول 30 روزه و کد دوم 7 روزه می باشد
فعال سازی در رایتل :
فعال سازی سرویس با ارسال On RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت فعالسازی محصولات سی روزه 3200 ریال
و محصولات هفت روزه 1260 ریال می باشد
لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 1 1
نوا 2
44114470
4008858
83456
نوا 1
44114490
4008866
83455
ماهور 2
44114489
4008865
83430
ماهور 1
44114488
4008864
83429
دشتی 2
44114503
4008870
83325
دشتی 1
44114502
4008869
83323

لیست پیشوازها ، آلبوم گفتگوی نی و عود 1 2
بیات اصفهان 2
44114501
4008892
83288
بیات اصفهان 1
44114500
4008891
83287

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,752,241,200