خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 6 - آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند - ترجمه استاد دشتی


(در سال 36-هجرى در شهر مدینه آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند، فرمود)
به خدا سوگند از آگاهى لازمى برخوردارم و هرگز غافلگیر نمى شوم،  که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یارى انسان حق طلب، بر سر آن کس مى کوبم که از حق روى گردان است،
 ص 53
و با یارى فرمانبر مطیع، نافرمان اهل تردید را درهم مى شکنم، تا آن روز که دوران زندگانى من به سر آید. پس سوگند به خدا، من همواره از حق خویش محروم ماندم، و از هنگام وفات پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگرى اختصاص دادند.
مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با یارى انسان حق طلب، بر سر آن کس مى کوبم که از حق روى گردان است،
 ص 53
و با یارى فرمانبر مطیع، نافرمان اهل تردید را درهم مى شکنم، تا آن روز که دوران زندگانى من به سر آید. پس سوگند به خدا، من همواره از حق خویش محروم ماندم، و از هنگام وفات پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگرى اختصاص دادند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 14

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,750,033