خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 121 - علل پذیرش حکمیّت - ترجمه استاد دشتی


(پس از پذیرش «حکمیّت» در صفیّن، یکى از یاران  گفت: ما را از حکمیّت نهى فرمودى، سپس پذیرفتى و داور تعیین کردى ما نمى دانیم کدام یک از این دو کار درست است امام دست بر روى دست کوبید و با تأسف فرمود)
1-علل شکست کوفیان و پذیرش «حکمیّت»
این سزاى کسى است که بیعت با امام خود را ترک گوید، و پیمان بشکند. به خدا سوگند، هنگامى که شما را به جنگ با معاویه فراخواندم، خوشایندتان نبود، ولى خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود، اگر مقاومت مى کردید، شما را راهنمایى مى کردم و اگر به انحراف مى رفتید شما را به راه راست برمى گرداندم، اگر سر باز مى زدید، دوباره شما را براى مبارزه آماده مى کردم، در آن صورت وضعیّتى مطمئن داشتیم. امّا دریغ، با کدام نیرو بجنگم و به چه کسى اطمینان کنم شگفتا، مى خواهم به وسیله شما بیمارى ها را درمان کنم ولى شما درد بى درمان من شده اید، کسى را مى مانم که خار در پایش رفته و با خار دیگرى مى خواهد آن را بیرون کشد،  در حالى که مى داند خار در تن او بیشتر شکند و بر جاى ماند. خدایا طبیب این درد مرگبار به جان آمده، و آب رسان این شوره زار ناتوان شده است.
2-وصف یاران شهیدى که وفادار بودند
کجا هستند مردمى که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانى آیات را شناختند، به سوى جهاد بر انگیخته شده چونان شترى که به سوى بچّه خود روى مى آورد شیفته جهاد گردیدند، شمشیرها از نیام بر آوردند، و گرداگرد زمین را گروه گروه، صف به صف، احاطه کردند، بعضى شهید، و برخى نجات یافتند. هیچ گاه از زنده ماندن کسى در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازى به تسلیت نداشتند، با گریه هاى طولانى از ترس خدا، چشم هایشان ناراحت، و از روزه دارى فراوان، شکم هایشان لاغر و به پشت چسبیده بود. لب هایشان از فراوانى دعا خشک، و رنگ هاى صورت از شب زنده دارى ها زرد، و بر چهره هایشان غبار خشوع و فروتنى نشسته بود. آنان برادران من هستند که رفته اند، و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم، و از اندوه و فراقشان انگشت حسرت به دندان بگیریم.
3-هشدار از فریب کارى شیطان
همانا شیطان،  راه هاى خود را به شما آسان جلوه مى دهد، تا گره هاى محکم دین شما را یکى پس از دیگرى بگشاید، و به جاى وحدت و هماهنگى، بر پراکندگى شما بیفزاید.
 ص 233
از وسوسه و زمزمه و فریب کارى شیطان روى گردانید، و نصیحت آن کس را که خیرخواه شماست گوش کنید، و به جان و دل بپذیرید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 127 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 128

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,248,451