خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 118 - ستودن یاران نیکوکار - ترجمه استاد دشتی


(پس از جنگ جمل در سال 36-هجرى در ستایش از یاران ایراد کرد)
شما یاران حق و برادران دینى من مى باشید، در روز جنگ چون سپر محافظ دور کننده ضربت ها، و در خلوت ها محرم اسرار منید، با کمک شما پشت کنندگان به حق را مى کوبم و به راه مى آورم، و فرمانبردارى استقبال کنندگان را امیدوارم، پس مرا، با خیر خواهى خالصانه، و سالم از هر گونه شک و تردید، یارى کنید.  به خدا سوگند من به مردم از خودشان سزاوارترم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 125

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,619,932