خدمات تلفن همراه

اذان- دسته : اذان- سایت : تبیان

اذان
سایت : تبیان
   تعداد 62
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 1425
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 105588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 6383
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 105587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 5657
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 4:36
توضیحات : نغمه ملکوتی اذان با صدای نخبه قرآنی کشور، حامد شاکرنژاد (4:36)
مدت : 4:36
کد: 6711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد غفاریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3298
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:33
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محمد غفاری (5:33)
مدت : 5:33
کد: 6710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید محسن خدام حسینیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3577
اثر : استاد سید محسن خدام حسینی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:15
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محسن خدام حسینی (5:15)
مدت : 5:15
کد: 6709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید مرتضی سادات فاطمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 6507
اثر : استاد سید مرتضی سادات فاطمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:24
توضیحات : نوای دلنشین اذان با صدای سید مرتضی سادات فاطمی (5:24)
مدت : 5:24
کد: 6708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 نوای ملکوتی اذان/ استاد جلیل کربلایی            تعداد استفاده : 1401
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:02
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد جلیل کربلایی (5:02)
مدت : 5:02
کد: 6707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج نزار قطریگلبانک اذان            تعداد استفاده : 6542
اثر : حاج نزار قطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 4:51
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد نزار قطری (4:51)
مدت : 4:51
کد: 6706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسین صبحدلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3420
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:29
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد صبحدل (5:29)
مدت : 5:29
کد: 6704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریگلبانک اذان            تعداد استفاده : 15757
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 3:49
توضیحات : گلبانک ملکوتی اذان با صدای استاد کریم منصوری (3:49)
مدت : 3:49
کد: 6703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهریار پرهیزگارگلبانک اذان            تعداد استفاده : 8671
اثر : استاد شهریار پرهیزگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 4:04
توضیحات : گلبانک اذان با صدای استاد پرهیزگار (4:04)
مدت : 4:04
کد: 6702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ حرم امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 1244
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:12
توضیحات : گلبانگ اذان حرم مطهر امام رضا علیه السلام (5:12)
مدت : 5:12
کد: 6701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد روح الله کاظم زادهاذان انتظار            تعداد استفاده : 3716
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:26
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای دلنشین «استاد کاظم زاده»(معروف به اذان انتظار)(5:26)
مدت : 5:26
کد: 6700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 10828
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:16
توضیحات : نوای دلنشین اذان با صدای مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی (5:16)
مدت : 5:16
کد: 6698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان استاد محمود رمضان            تعداد استفاده : 1114
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمود رمضان
مدت :
کد: 6697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان استاد علی محمود            تعداد استفاده : 943
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد علی محمود
مدت :
کد: 6696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1686
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد رفعت
مدت :
کد: 6695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود حسین منصورگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1965
اثر : استاد محمود حسین منصور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمود حسین منصور
مدت :
کد: 6694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1935
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حصان
مدت :
کد: 6692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1448
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد شعبان صیاد
مدت :
کد: 6691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1558
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد شعبان صیاد
مدت :
کد: 6690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1526
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1960
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3066
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1370
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1427
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1217
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2393
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 694
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کامل یوسف
مدت :
کد: 6682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1908
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کامل یوسف
مدت :
کد: 6681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4317
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4959
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای عبدالباسط
مدت :
کد: 6679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 9651
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 28089
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3448
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4506
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 16516
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان مؤذن ترکیه            تعداد استفاده : 376
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : اذانی با صدای مؤذن ترکیه
مدت :
کد: 6673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم محمد نقش بندیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1078
اثر : استاد مرحوم محمد نقش بندی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم نقشبندی
مدت :
کد: 6672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان استاد سلمان خلیل            تعداد استفاده : 348
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد سلمان خلیل
مدت :
کد: 6671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد روح الله کاظم زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3272
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کاظم زاده(مشهور به اذان انتظار)
مدت :
کد: 6670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان استاد تسویه چی/ قاری نوجوان            تعداد استفاده : 408
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد تسویه چی
مدت :
کد: 6669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد جواد کاشفیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1114
اثر : استاد محمد جواد کاشفی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم کاشفی
مدت :
کد: 6668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد امیر هوشنگ محمدیونگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1029
اثر : استاد امیر هوشنگ محمدیون
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمدیون
مدت :
کد: 6667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حبیب صحافگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1195
اثر : استاد حبیب صحاف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صحاف
مدت :
کد: 6666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد طوخیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 5445
اثر : استاد محمد طوخی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای محمد طوخی
مدت :
کد: 6665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3887
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد غلوش
مدت :
کد: 6664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 5520
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد راغب مصطفی غلوش
مدت :
کد: 6663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد ابو زیدگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3112
اثر : استاد محمد ابو زید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد ابوزید
مدت :
کد: 6662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد پورگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2186
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد پور
مدت :
کد: 6658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 11239
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رضائیان
مدت :
کد: 6657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد حسین سعیدیانگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4751
اثر : استاد محمد حسین سعیدیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد حسین سعیدیان
مدت :
کد: 6656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد غفاریگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1984
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد غفاری
مدت :
کد: 6655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم استاد محمد آقاتیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 5224
اثر : مرحوم استاد محمد آقاتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای با صدای استاد آقاتی
مدت :
کد: 6654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید مرتضی سادات فاطمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3828
اثر : استاد سید مرتضی سادات فاطمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی
مدت :
کد: 6653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید محسن خدام حسینیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2146
اثر : استاد سید محسن خدام حسینی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد خدام حسینی
مدت :
کد: 6652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر حسین کرمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3591
اثر : استاد دکتر حسین کرمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین کرمی
مدت :
کد: 6651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس سلیمیگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 4452
اثر : استاد عباس سلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عباس سلیمی
مدت :
کد: 6650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسین صبحدلگلبانک اذان            تعداد استفاده : 2816
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 04:40
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صبحدل (04:40)
مدت : 04:40
کد: 6649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسین صبحدلگلبانک اذان            تعداد استفاده : 3839
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
مدت : 5:30
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین صبحدل (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسینعلی شریفگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3355
اثر : استاد حسینعلی شریف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسینعلی شریف
مدت :
کد: 6646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان            تعداد استفاده : 16859
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
مدت :
کد: 6645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,886,353