خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- سایت : آیت الله جاودان

سخنرانی ها
سایت : آیت الله جاودان
   تعداد 266
آیت الله جاودانشرح فرازی از صلوات شعبانیه            تعداد استفاده : 329
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:37
توضیحات : زمان: 34:37 جلسه در روز پنجشنبه 29/4/91
مدت : 34:37
کد: 22332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانتوبه            تعداد استفاده : 280
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 20:57
توضیحات : زمان: 20:57 جلسه 2/5/91
مدت : 20:57
کد: 22331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانچه کنیم که از پس همه ی عالم بربیاییم؟            تعداد استفاده : 293
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 25:31
توضیحات : زمان: 25:31 جلسه 3/7/91 - مسجد خاتم الاوصیاء
مدت : 25:31
کد: 22330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداناز چه نعمتهایی سوال می شویم؟            تعداد استفاده : 309
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:10
توضیحات : زمان: 33:10 سفر کربلا در اواخر سال 1390 سخنرانی 13/12/90 در حوزه ایروانی
مدت : 33:10
کد: 22329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانمانع تراشیدن برای خود            تعداد استفاده : 272
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:23
توضیحات : زمان: 28:23 سفر کربلا در اواخر سال 1390 سخنرانی 20/12/90 در محل اقامت
مدت : 28:23
کد: 22328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانتوصیه به زائران عتبات عالیات            تعداد استفاده : 289
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:11
توضیحات : زمان: 29:11 سخنرانی 21/12/90
مدت : 29:11
کد: 22327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 318
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 32:26
توضیحات : زمان: 32:26 بمناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها 17/3/91-هیئت مکتب الزهرا سلام الله علیها
مدت : 32:26
کد: 22326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 328
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 39:55
توضیحات : زمان: 39:55 جلسه چهارشنبه 9/1/91 بمناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها
مدت : 39:55
کد: 22325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه شام میلاد حضرت بقیة الله الأعظم عج 15/4/91            تعداد استفاده : 330
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 19:29
توضیحات : زمان: 19:29 هیئت محبان العباس علیه السلام
مدت : 19:29
کد: 22324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت روز شهادت حضرت صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 323
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : شوال
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 40:16
توضیحات : زمان: 40:16 22/6/91
مدت : 40:16
کد: 22323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانهدف بعثت انبیاء            تعداد استفاده : 292
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
مدت : 30:28
توضیحات : زمان: 30:28 جلسه پنجشنبه 20/11/90
مدت : 30:28
کد: 22322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانقدر جوانی را باید دانست            تعداد استفاده : 296
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 40:23
توضیحات : زمان: 40:23 سخنرانی برای طلاب - سه شنبه 1/9/90
مدت : 40:23
کد: 22321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبحث خلیفة اللهی انسان 1            تعداد استفاده : 289
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 46:50
توضیحات : زمان: 46:50 جلسه سه شنبه 19/7/90
مدت : 46:50
کد: 22320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبحث خلیفة اللهی انسان 3            تعداد استفاده : 285
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:02
توضیحات : زمان: 30:02 جلسه سه شنبه 3/8/90
مدت : 30:02
کد: 22319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجنگ با نفس            تعداد استفاده : 294
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:06
توضیحات : زمان: 33:06 جلسه سه شنیه 19/7/90 در دانشگاه امام صادق ع
مدت : 33:06
کد: 22318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبحث خلیفة اللهی انسان 2            تعداد استفاده : 279
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 35:50
توضیحات : زمان: 35:50 جلسه سه شنبه 26/7/90
مدت : 35:50
کد: 22317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداناستقامت در راه            تعداد استفاده : 287
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 32:02
توضیحات : زمان: 32:02 جلسه سه شنبه 27/10/90
مدت : 32:02
کد: 22316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانتکلیف خود را روشن کنیم!            تعداد استفاده : 284
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 1:00:53
توضیحات : زمان: 1:00:53 جلسه سه شنبه 18/11/1390 در جمع طلاب
مدت : 1:00:53
کد: 22315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت میلاد باسعادت حضرت رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 320
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ذی القعده
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 48:38
توضیحات : زمان: 48:38 جلسه شنبه 16/7/90 بمناسبت میلاد باسعادت حضرت رضا علیه السلام
مدت : 48:38
کد: 22314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداناجابت دعوت رب            تعداد استفاده : 320
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 1:01ج
توضیحات : زمان: 1:01 جلسه سخنرانی در اعتکاف دانشجویان دانشگاه شریف سال 90
مدت : 1:01ج
کد: 22313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبمناسبت شام شهادت امام صادق علیه السلام            تعداد استفاده : 287
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : شوال
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 43:13
توضیحات : زمان: 43:13 جلسه شنبه 2/7/90 بمناسبت شام شهادت امام صادق علیه السلام
مدت : 43:13
کد: 22312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب اربعین حسینی            تعداد استفاده : 311
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:11
توضیحات : زمان: 29:11 جلسه روز جمعه مصادف با شب اربعین حسینی 23/10/90 در هیئت محبان العباس ع
مدت : 29:11
کد: 22311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز اربعین حسینی            تعداد استفاده : 270
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:05
توضیحات : زمان: 26:05 جلسه روزشنبه مصادف با روز اربعین حسینی 24/10/90
مدت : 26:05
کد: 22310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانبه مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام            تعداد استفاده : 325
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 52:20
توضیحات : زمان: 52:20 جلسه سه شنبه 11/11/90
مدت : 52:20
کد: 22309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب 23 رمضان 1390 _ نماز            تعداد استفاده : 301
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 43:57
توضیحات : زمان: 43:57 جلسات شبهای قدر
مدت : 43:57
کد: 22308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب 21 رمضان 1390 _ هیچ عملی گم نمی شود- اعتقادات            تعداد استفاده : 165
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 47:45
توضیحات : زمان: 47:45 جلسات شبهای قدر
مدت : 47:45
کد: 22307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب 19 رمضان 1390 _ جزای اعمال انسان در آخرت            تعداد استفاده : 167
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 44:09
توضیحات : زمان: 44:09 جلسات شبهای قدر
مدت : 44:09
کد: 22306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانرفع موانع            تعداد استفاده : 176
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:56
توضیحات : زمان: 31:56 جلسات شبهای قدر سخنرانی در منزل معظم له در جمع دانشجویان دانشگاه مفید
مدت : 31:56
کد: 22305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز دهم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 183
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:15
توضیحات : زمان: 26:15 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 26:15
کد: 22304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز نهم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 179
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:23
توضیحات : زمان: 33:23 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 33:23
کد: 22303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز هشتم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 163
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 23:50
توضیحات : زمان: 23:50 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 23:50
کد: 22302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز هفتم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 184
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 18:30
توضیحات : زمان: 18:30 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 18:30
کد: 22301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز ششم محرم 90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 177
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:05
توضیحات : زمان: 22:05 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 22:05
کد: 22300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز پنجم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 175
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:37
توضیحات : زمان: 28:37 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 28:37
کد: 22299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز چهارم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 180
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:59
توضیحات : زمان: 30:59 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 30:59
کد: 22298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز سوم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 177
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 21:51
توضیحات : زمان: 21:51 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 21:51
کد: 22297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانروز دوم محرم90 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد            تعداد استفاده : 177
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:02
توضیحات : زمان: 29:02 جلسات عصر در دهه اول محرم 90 در حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 29:02
کد: 22296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب یازدهم محرم90 - هیئت مکتب الزهرا س            تعداد استفاده : 162
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 10:08
مدت : 10:08
کد: 22295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب دهم محرم90 - هیئت فاطمیون            تعداد استفاده : 169
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:22
مدت : 28:22
کد: 22294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب نهم محرم90 - هیئت فاطمیون            تعداد استفاده : 156
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:59
مدت : 30:59
کد: 22293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هشتم محرم90 - هیئت فاطمیون            تعداد استفاده : 171
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:08
مدت : 28:08
کد: 22292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هفتم محرم90 - هیئت فاطمیون            تعداد استفاده : 186
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:49
مدت : 30:49
کد: 22291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب ششم محرم90 - هیئت فاطمیون            تعداد استفاده : 181
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:01
مدت : 30:01
کد: 22290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب چهارم محرم90 - هیئت محبان العباس ع            تعداد استفاده : 185
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:44
مدت : 34:44
کد: 22289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب سوم محرم90 - هیئت محبان العباس ع            تعداد استفاده : 167
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:46
مدت : 29:46
کد: 22288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب اول محرم90 - هیئت محبان العباس ع            تعداد استفاده : 178
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 18:49
مدت : 18:49
کد: 22287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانمراسم اعتکاف در دانشگاه تهران در سال 1385            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 52:32
مدت : 52:32
کد: 22272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانمراسم اعتکاف در دانشگاه تهران در سال 1384 _ روز دوم            تعداد استفاده : 81
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:13
مدت : 31:13
کد: 22271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانمراسم اعتکاف در دانشگاه تهران در سال 1384 _روز اول            تعداد استفاده : 87
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 51:46
مدت : 51:46
کد: 22270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانسه شنبه 3/10/92 -حیوان ناطق هستیم یا بیشتر از آن؟            تعداد استفاده : 90
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 25:29
مدت : 25:29
کد: 22269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانچهارشنبه 4/10/92 -از چه چیزت می گذری؟            تعداد استفاده : 79
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:41
مدت : 30:41
کد: 22268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانسه شنبه 20/12/1392 -دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی            تعداد استفاده : 73
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:16
مدت : 22:16
کد: 22267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه شب شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه اول92            تعداد استفاده : 82
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:59
توضیحات : زمان: 41:59 هیئت محبان العباس
مدت : 41:59
کد: 22266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه ظهر شهادت حضرت زهرا -س- فاطمیه اول 92            تعداد استفاده : 86
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 17:22
توضیحات : زمان: 17:22 حسینیه حاج شیخ مرتضی زاهد
مدت : 17:22
کد: 22265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه یکشنبه 25/12/92 -چشیدن از گناه سبب دوری از اهل بیت            تعداد استفاده : 86
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:03
مدت : 34:03
کد: 22264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه دوشنبه 26/12/92 -حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم            تعداد استفاده : 82
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 52:19
مدت : 52:19
کد: 22263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 27/12/93            تعداد استفاده : 94
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:43
مدت : 30:43
کد: 22238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 20/12/93            تعداد استفاده : 89
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:30
مدت : 30:30
کد: 22237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 13/12/93            تعداد استفاده : 94
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 17:38
مدت : 17:38
کد: 22236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 6/12/93            تعداد استفاده : 94
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:27
مدت : 28:27
کد: 22235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 29/11/93            تعداد استفاده : 101
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:42
مدت : 31:42
کد: 22234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 22/11/93            تعداد استفاده : 94
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:31
مدت : 33:31
کد: 22233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 15/11/93            تعداد استفاده : 89
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 27:52
مدت : 27:52
کد: 22232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 1/11/93            تعداد استفاده : 93
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 24:51
مدت : 24:51
کد: 22231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 24/10/93 -چراغت را روشن کن            تعداد استفاده : 83
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 35:28
مدت : 35:28
کد: 22230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 17/10/93            تعداد استفاده : 95
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:09
مدت : 28:09
کد: 22229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 10/10/93 -موعظه ای از امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 83
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:19
مدت : 33:19
کد: 22228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 3/10/93            تعداد استفاده : 74
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:38
مدت : 33:38
کد: 22227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 26/9/93            تعداد استفاده : 81
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:00
مدت : 28:00
کد: 22226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 19/9/93            تعداد استفاده : 79
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 48:17
مدت : 48:17
کد: 22225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 12/9/93            تعداد استفاده : 80
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:04
مدت : 34:04
کد: 22224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 5/9/93            تعداد استفاده : 73
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 23:59
مدت : 23:59
کد: 22223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 28/8/93            تعداد استفاده : 85
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:07
مدت : 31:07
کد: 22222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 21/8/93 -روز حق            تعداد استفاده : 76
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:23
مدت : 29:23
کد: 22221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 30/7/93            تعداد استفاده : 69
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 52:39
مدت : 52:39
کد: 22220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 23/7/93            تعداد استفاده : 82
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 55:10
مدت : 55:10
کد: 22219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 16/7/93 -اثر گناه و اطاعت در نسل            تعداد استفاده : 78
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 25:03
مدت : 25:03
کد: 22218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 9/7/93 -روش ساختن خانه ی خوب            تعداد استفاده : 83
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 30:14
مدت : 30:14
کد: 22217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 2/7/93            تعداد استفاده : 88
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 37:07
مدت : 37:07
کد: 22216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 19/6/93 -اخلاق خوب و بد            تعداد استفاده : 84
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 32:03
مدت : 32:03
کد: 22215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 12/6/93 -همه کارهایت برای خودت است            تعداد استفاده : 89
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 35:06
مدت : 35:06
کد: 22214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 5/6/93 -تبدیل اعمال انسان به صفات او            تعداد استفاده : 63
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:01
مدت : 28:01
کد: 22213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 29/5/93 -از چیزهای بی فایده بپرهیز            تعداد استفاده : 74
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 29:12
مدت : 29:12
کد: 22212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 22/5/93 -پیگیر باشید            تعداد استفاده : 74
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:42
مدت : 31:42
کد: 22211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 14/3/93 -حضرت امام خمینی -ره- بهشت            تعداد استفاده : 61
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 41:23
مدت : 41:23
کد: 22210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 4/4/93 - سرمایه ی بهشت            تعداد استفاده : 73
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:13
مدت : 36:13
کد: 22209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 28/3/93 -چرا جهنم؟            تعداد استفاده : 74
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:52
مدت : 36:52
کد: 22208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 7/3/93 - روز حسرت            تعداد استفاده : 72
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 36:27
مدت : 36:27
کد: 22207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 31/2/93            تعداد استفاده : 67
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:19
مدت : 34:19
کد: 22206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 24/2/93 -با جدیت کار کن            تعداد استفاده : 68
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:34
مدت : 33:34
کد: 22205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 17/2/93 -رسیدن به رضای الهی            تعداد استفاده : 71
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 34:18
مدت : 34:18
کد: 22204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 10/2/93            تعداد استفاده : 63
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 32:27
مدت : 32:27
کد: 22203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 3/2/93 -اثر اعتقاد در اعمال انسان            تعداد استفاده : 63
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 28:34
مدت : 28:34
کد: 22202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 27/1/93 -وعده ی خداوند به مومنان            تعداد استفاده : 66
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:04
مدت : 26:04
کد: 22201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانجلسه چهارشنبه 20/1/93 -جمع بندی مباحث دهه فاطمیه            تعداد استفاده : 67
اثر : آیت الله جاودان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 33:37
مدت : 33:37
کد: 22200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب نهم فاطمیه دوم93            تعداد استفاده : 78
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:38
مدت : 26:38
کد: 22199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هشتم فاطمیه دوم93            تعداد استفاده : 69
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 22:52
مدت : 22:52
کد: 22198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب هفتم فاطمیه دوم 93            تعداد استفاده : 75
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 22197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب پنجم فاطمیه دوم -راه آسمانی شدن            تعداد استفاده : 73
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 26:34
مدت : 26:34
کد: 22196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشب چهارم فاطمیه دوم -لحظات آخر عمر مبارک پیامبر            تعداد استفاده : 79
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 31:55
مدت : 31:55
کد: 22195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,639,398