خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج محسن فرهمند آزاد

حاج محسن فرهمند آزاد

حاج محسن فرهمند آزاد

   تعداد 109
دعای اعمال ام داود با صدای استاد فرهمند            تعداد استفاده : 769
ادعیه
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:09
مدت : 24:09
کد: 110875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای دیگر بعد از زیارت امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 2908
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:41
کد: 103705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان            تعداد استفاده : 1909
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:19:06
کد: 103703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای عهد            تعداد استفاده : 2818
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:10:22
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:22
کد: 103702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت آل یس            تعداد استفاده : 4134
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:42
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:42
کد: 103701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای بعد از زیارت آل یس            تعداد استفاده : 2259
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:26
کد: 103700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای فرج (الهی عظم البلاء) با نوای استاد فرهمند آزاد            تعداد استفاده : 3557
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای فرج - الهی عظم البلاء
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:06
کد: 103699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مخصوص امام زمان علیه السلام            تعداد استفاده : 1743
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:54
کد: 103698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای الهی کیف ادعوک            تعداد استفاده : 2390
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:47
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:47
کد: 103697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای نور            تعداد استفاده : 1794
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:36
کد: 103696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2730
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:18
کد: 103695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای سریع الاجابه            تعداد استفاده : 2005
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:47
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:47
کد: 103694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای توسل            تعداد استفاده : 1842
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:35
کد: 103693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای مخصوص روز جمعه            تعداد استفاده : 1344
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:50
کد: 103692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ام داود با نوای استاد محسن فرهمند            تعداد استفاده : 1082
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای ام داوود ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:09
کد: 103691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز شنبه            تعداد استفاده : 1234
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:43
کد: 103690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز یکشنبه            تعداد استفاده : 1131
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:32
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:32
کد: 103689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز دوشنبه            تعداد استفاده : 1138
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:05
کد: 103688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز سه شنبه            تعداد استفاده : 1087
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:45
کد: 103687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز چهارشنبه            تعداد استفاده : 1126
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:49
کد: 103686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای روز جمعه            تعداد استفاده : 1095
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:36
کد: 103685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعمال و زیارت امام موسی الکاظم علیه السلام            تعداد استفاده : 924
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:12:34
کد: 103684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 993
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:51
کد: 103683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-اذن دخول و زیارت امام علی النقی هادی (علیه السلام)            تعداد استفاده : 882
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:40
کد: 103682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام زمان علیه السلام در روزهای هفته            تعداد استفاده : 1077
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:11
کد: 103681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت حضرت نرجس خاتون علیها السلام            تعداد استفاده : 1087
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:28
کد: 103680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت ائمه بقیع(ع)            تعداد استفاده : 1614
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:52
کد: 103679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امام زمان(عج)-اللهم بلغ مولای صاحب الزمان            تعداد استفاده : 1434
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:18
کد: 103678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعمال و زیارت امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 714
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:23:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:23:41
کد: 103677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امام جواد الائمه (علیه السلام)            تعداد استفاده : 837
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:08
کد: 103676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امام علی النقی هادی (علیه السلام)            تعداد استفاده : 626
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:24
کد: 103675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-صلوات حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)            تعداد استفاده : 848
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:15
کد: 103674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-صلوات محصوصه امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه الاسلام)            تعداد استفاده : 782
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:00
کد: 103673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند - زیارت ائمه بقیع            تعداد استفاده : 867
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:52
کد: 103672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امیرالمومنین(ع) در روز شنبه (السلام علی الشجرة النبویه)            تعداد استفاده : 807
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:15
کد: 103670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای بعد از زیارت امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 597
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:10
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:10
کد: 103669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان            تعداد استفاده : 817
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:12:19
کد: 103668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای صباح حضرت امیر المومنین(ع)            تعداد استفاده : 725
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای صباح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:49
کد: 103667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-دعای عید سعید غدیر            تعداد استفاده : 801
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:15
کد: 103666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 966
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:49
کد: 103665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-من جدا شدن از درگهت خدا نکند/خدا هرا آنچه کند از توام جدا نکند            تعداد استفاده : 1204
ندبه های انتظار
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:15
کد: 103664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-ای مظهر آدینه ام/من عاشق دیرینه ام            تعداد استفاده : 1055
ندبه های انتظار
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:02
کد: 103663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای فرج (الهی عظم البلاء...) استاد فرهمند-تصویری            تعداد استفاده : 1125
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای فرج - الهی عظم البلاء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:02:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:57
کد: 103662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای امام زمان (دعای اللهم الرزقنا توفیق الطاعة...) استاد فرهمند-تصویری            تعداد استفاده : 1970
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای امام زمان عج - اللهم ارزقنا توفیق الطاعه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:41
کد: 103661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند - واویلا حرم آواره شده            تعداد استفاده : 280
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:20
کد: 103660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت حضرت علی علیه السلام            تعداد استفاده : 731
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:36
کد: 103645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهمند-زیارت امام حسن عسکری علیه السلام            تعداد استفاده : 447
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:14
کد: 103638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت ائمة المومنین -با صدای محسن فرهمند            تعداد استفاده : 788
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:26
کد: 103636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شریف روز مباهله با نوای محسن فرهمند            تعداد استفاده : 544
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:19:06
کد: 103463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعقیبات نماز صبح با نوای استاد فرهمند            تعداد استفاده : 494
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:59
کد: 103358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای تربت امام حسین ع            تعداد استفاده : 1006
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای تربت امام حسین(ع)
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذن دخول حرم های شریفه            تعداد استفاده : 1116
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : اذن دخول حرم های شریفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره            تعداد استفاده : 1170
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت ائمه سُر َ مَن رَائ سامرا علیهم السلام            تعداد استفاده : 987
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارتنامه معصومین علیهم السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت ائمه بقیع علیهم السلام            تعداد استفاده : 744
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت مادر امام زمان عج            تعداد استفاده : 563
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت روز جمعه به نام امام زمان عج            تعداد استفاده : 966
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه در ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام حسن عسگری ع            تعداد استفاده : 415
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام عسگری علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام هادی ع            تعداد استفاده : 400
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام جواد ع            تعداد استفاده : 419
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام رضا ع            تعداد استفاده : 460
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلوات امام موسی کاظم ع            تعداد استفاده : 629
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام موسی کاظم ع            تعداد استفاده : 436
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام کاظم علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلوات امام جعفر صادق ع            تعداد استفاده : 633
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : صلوات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1317
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت حضرت زهرا س            تعداد استفاده : 523
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام علی ع و حضرت زهرا س در روز یکشنبه            تعداد استفاده : 928
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت ائمه در ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امین الله امیرالمؤمنین            تعداد استفاده : 743
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استغاثه به امام زمان عج الله تعالی فرجه            تعداد استفاده : 747
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای اللهم اصلح عبدک و خلیفتک ...            تعداد استفاده : 548
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مشلول            تعداد استفاده : 752
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مشلول
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل            تعداد استفاده : 861
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای اَللّهُمَّ عن صنمی قریش...            تعداد استفاده : 575
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سریع الاجابه            تعداد استفاده : 678
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سمات            تعداد استفاده : 833
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سحر            تعداد استفاده : 1416
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات حضرت علی ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1236
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای روز مباهله            تعداد استفاده : 646
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای روز مباهله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 730
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عید غدیر            تعداد استفاده : 2272
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای نور            تعداد استفاده : 1686
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعای نور
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 1093
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الکرسی            تعداد استفاده : 1575
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک...            تعداد استفاده : 1325
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنگام وارد شدن به حرم امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 864
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سحر            تعداد استفاده : 2408
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وارده در روز عید غدیر            تعداد استفاده : 724
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سلامتی امام زمان عج            تعداد استفاده : 1678
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : دعا درباره امام زمان(عج)
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مظهر آدینه ام من عاشق دیرینه ام            تعداد استفاده : 448
ندبه های انتظار
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت مادر امام زمان عج            تعداد استفاده : 1075
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت غدیریه            تعداد استفاده : 942
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت حضرت رسول اکرم ص از راه دور            تعداد استفاده : 1125
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راز و نیاز با خدا            تعداد استفاده : 2760
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الکرسی            تعداد استفاده : 432
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن صغیر            تعداد استفاده : 1271
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن صغیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه            تعداد استفاده : 1227
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای مشلول
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 2338
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سمات            تعداد استفاده : 1220
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
موضوع : دعای سمات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مولای یا مولا            تعداد استفاده : 2749
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:18
توضیحات : مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه با صدای استاد فرهمند آزاد (13:18)
مدت : 13:18
کد: 6623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امام جواد ع            تعداد استفاده : 1195
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:08
توضیحات : زیارت مخصوص امام جواد علیه السلام با صدای محسن فرهمند آزاد (5:08)
مدت : 5:08
کد: 6576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,738,491