خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد خضر أحمد مصطفى

 محمد خضر أحمد مصطفى

محمد خضر أحمد مصطفى

   تعداد 84
یوسف219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس وقصار خضر226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود205
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طة 2199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد ابو السعود185
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عم فتحى195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصریة کلیلة183
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورةالرعد الوجه الثانى186
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العصر236
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راتعة الزمر للشیخ خضر احمد مصطفى188
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر احمد مصطفى عزاء الشیخ صبحى النحراوى 2182
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر - یوسف190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام کلیلة186
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول النساء186
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الوجه الأول سورة مزیم191
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم وقصار السور181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجــــــــــــــم خضر186
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 42190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح وقصار السور من منیة بنی منصور_ إیتای البرود206
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح =الشیخ خضرأحمد مصطفى178
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العلق و التکاثر و الفاتحة210
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ_خضر201
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,783,225,690