خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد رائفی پور

استاد رائفی پور

استاد رائفی پور

   تعداد 48
اثبات شهادت پیامبر (ص)            تعداد استفاده : 571
سخنرانی ها
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : 11 تیر ۹۴ - تهران
مدت :
کد: 106726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رائفی پور - اربعین، موکب امام رضا (ع) - ۱۳۹۴            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 106496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راهپیمایی اربعین و ظهور - ویژه اربعین            تعداد استفاده : 406
سخنرانی ها
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : آپارات
توضیحات : معرفی امام حسین به دنیا، روشی برای تعجیل در فرج است - استاد رائفی پور
مدت :
کد: 106489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمن شناسی 6/12/93            تعداد استفاده : 432
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 6 اسفند 1393 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمن شناسی 2/2/94            تعداد استفاده : 403
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 2 اردیبهشت1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جریان شناسی نفاق            تعداد استفاده : 416
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : شاهرود شب اول 8 اردیبهشت1394
مدت :
کد: 21211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اثبات ولایت فقیه و عبرت های بنی اسرائیل            تعداد استفاده : 840
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمن شناسی 27/3/94            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 27خرداد 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمن شناسی 20/3/94            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 20خرداد 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از بعثت محمد صلی الله علیه و اله و سلم تا نهضت خمینی -ره            تعداد استفاده : 401
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 28 اردیبهشت 94
مدت :
کد: 21207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دشمن شناسی 3/4/94            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : 3 تیر 1394 سازمان رسانه ای اوج
مدت :
کد: 21206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مشروبات الکلی            تعداد استفاده : 889
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماهواره/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 405
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : مشهد مقدس/ جلسه سوم 9 آذر 93
مدت :
کد: 21204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماهواره / جلسه دوم            تعداد استفاده : 380
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
توضیحات : مشهد مقدس/ جلسه دوم 8 آذر 93
مدت :
کد: 21203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماهواره/ جلسه اول            تعداد استفاده : 406
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلح امام حسن مجتبی علیه السلام            تعداد استفاده : 832
کلیپ سخنان
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقام امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 867
کلیپ سخنان
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یزید زمانه ات را بشناس            تعداد استفاده : 406
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آثار دعای عهد            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ولایت فقیه -دفع حداکثری ازسوی جریانی مشکوک            تعداد استفاده : 390
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وصـیت جـوانــان امــروزی            تعداد استفاده : 380
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دیــپـلمــات جـنایتکــار            تعداد استفاده : 882
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آب، فتنه پیش روی ایران            تعداد استفاده : 403
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ریشه یابی فتنه ها از قرآن کریم            تعداد استفاده : 394
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مدیریت ظالمانه جهان            تعداد استفاده : 423
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توبه            تعداد استفاده : 819
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کلیپ جنجالی پیش بینی استاد رائفی پور درباره داعش            تعداد استفاده : 858
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علت سقوط اخوان المسلمین            تعداد استفاده : 415
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظم و برنامه ریزی            تعداد استفاده : 262
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترک گناه و حرام            تعداد استفاده : 245
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیه شفاعت            تعداد استفاده : 248
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مجاهدین بی ادعا 1            تعداد استفاده : 691
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهداف انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 688
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شناخت امام زمان عج            تعداد استفاده : 667
کلیپ سخنان
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روبـــــاه مکــــار            تعداد استفاده : 258
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی            تعداد استفاده : 688
کلیپ سخنان
موضوع : زندگی
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بازی شیطانی کلش آف کلنز            تعداد استفاده : 723
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام – قسمت دوم            تعداد استفاده : 709
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام – قسمت اول            تعداد استفاده : 690
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه ریزی مهدوی و زندگی مهدوی            تعداد استفاده : 746
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مجاهدین بی ادعا 2            تعداد استفاده : 687
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پازل آبی دشمن و خودکفایی            تعداد استفاده : 743
کلیپ سخنان
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دینتان را از من نگیرید            تعداد استفاده : 699
کلیپ سخنان
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علت فراموش کردن روز غدیر            تعداد استفاده : 242
سخنرانی ها
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماجرای توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله            تعداد استفاده : 223
سخنرانی ها
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ولادت حضرت زهرا -س- در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 284
سخنرانی ها
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیمه شعبان در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 273
سخنرانی ها
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عید غدیر در شبکه ولایت            تعداد استفاده : 258
سخنرانی ها
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
سایت : فاراقلیط
مدت :
کد: 21168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,914,341