خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی- دسته : سخنرانی ها

آیت الله العظمی جوادی آملی

آیت الله العظمی جوادی آملی

سخنرانی ها
   تعداد 69
آیت الله جوادی آملی - تبیین چگونگی رفاقت حسن پیامبر اکرم صلی الله علیه واله - صوتی            تعداد استفاده : 783
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:45:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 03:45:00
کد: 106825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جوادی آملی - تبیین چگونگی رفاقت حسن پیامبر اکرم صلی الله علیه واله - تصویری            تعداد استفاده : 757
مناسبت : ربیع الاول
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:45:00
توضیحات : Payambar9722
مدت : 03:45:00
کد: 106824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 587
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:44
مدت : 01:03:44
کد: 31515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه دهم            تعداد استفاده : 472
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:32
مدت : 01:01:32
کد: 31514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه نهم            تعداد استفاده : 428
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:27
مدت : 01:00:27
کد: 31513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 464
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:59
مدت : 00:58:59
کد: 31512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 441
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36
مدت : 00:42:36
کد: 31511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه ششم            تعداد استفاده : 466
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:38
مدت : 00:42:38
کد: 31510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 466
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:03
مدت : 00:59:03
کد: 31509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 454
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:05
مدت : 00:58:05
کد: 31508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه سوم            تعداد استفاده : 486
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:34
مدت : 00:57:34
کد: 31507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه دوم            تعداد استفاده : 510
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:16
مدت : 00:52:16
کد: 31506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح مناجات شعبانیه - جلسه اول            تعداد استفاده : 619
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:42
مدت : 00:48:42
کد: 31505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ثروت ملی را به سفیهان نسپارید/ برنامه شمیم رحمت درمورد فقر و اقتصاد مقاومتی            تعداد استفاده : 47
موضوع : جامعه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 11:52
مدت : 11:52
کد: 31504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معرفت لازمه تحصیل ولایت            تعداد استفاده : 126
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:17
مدت : 00:51:17
کد: 25438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درجات انسان به واسطه اخلاص و یقین            تعداد استفاده : 130
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:42
مدت : 00:47:42
کد: 25437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقیقت دنیا و قیامت            تعداد استفاده : 116
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:06
مدت : 00:28:06
کد: 25436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جایگاه ذکر و یاد پروردگار در زندگی انسان            تعداد استفاده : 111
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:08
مدت : 00:53:08
کد: 25435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ساختن و پرداختن به نفس            تعداد استفاده : 95
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:56
مدت : 00:49:56
کد: 25434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهمیت تهذیب نفس            تعداد استفاده : 94
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:47
مدت : 00:24:47
کد: 25433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضیلت وجودی انسان            تعداد استفاده : 66
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:57
مدت : 22:57
کد: 25432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هدف رشد و پیشرفت در خودسازیست            تعداد استفاده : 82
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:47
مدت : 00:39:47
کد: 25431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیگیری و دنباله روی رشد و کمال و تهذیب            تعداد استفاده : 68
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:07
مدت : 00:41:07
کد: 25430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هدف پروردگار است            تعداد استفاده : 73
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:25
مدت : 00:42:25
کد: 25429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصالت نفس انسان            تعداد استفاده : 70
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:52
مدت : 23:52
کد: 25428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تسلط پروردگار به نفس            تعداد استفاده : 45
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:39
مدت : 00:40:39
کد: 25427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیان روایاتی پیرامون شناخت نفس            تعداد استفاده : 54
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:16
مدت : 00:42:16
کد: 25426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نفس ، بهترین راه شناخت پروردگار            تعداد استفاده : 55
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:13
مدت : 00:30:13
کد: 25425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ثبات حقیقت نفس            تعداد استفاده : 67
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:05
مدت : 00:26:05
کد: 25424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منزلت شب قدر            تعداد استفاده : 35
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:45
مدت : 00:50:45
کد: 25423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مساله نزول قرآن در شب قدر            تعداد استفاده : 37
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:40
مدت : 00:58:40
کد: 25422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مساله نزول تدریجی قرآن            تعداد استفاده : 35
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:41
مدت : 00:54:41
کد: 25421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برکت ماه رمضان و عنایت پروردگار            تعداد استفاده : 43
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:45
مدت : 00:50:45
کد: 25420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایثارزینب گونه            تعداد استفاده : 57
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52
مدت : 00:52
کد: 25419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ولایت پذیری حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 58
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:48
مدت : 01:48
کد: 25418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صبر و شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 49
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:49
مدت : 04:49
کد: 25417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عدالت شیوه ی حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 45
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:15
مدت : 08:15
کد: 25416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهاد از منظر حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 45
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:55
مدت : 11:55
کد: 25415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عفت و حیا سیره حضرت زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 51
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:07
مدت : 02:07
کد: 25414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اقتدار زینب گونه            تعداد استفاده : 55
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:55
مدت : 01:55
کد: 25413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی شخصیت حضرت فاطمه - س            تعداد استفاده : 1734
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:53
مدت : 01:03:53
کد: 25412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت زهرا - سلام‌الله‌علیها همتای قرآن کریم            تعداد استفاده : 3136
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:53
مدت : 01:03:53
کد: 25411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطمه زهرا سلام الله علیها همتای قرآن کریم            تعداد استفاده : 91
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:35
مدت : 01:03:35
کد: 25410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطمه زهرا سلام الله علیها ودیعه الهی            تعداد استفاده : 112
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:29
مدت : 00:27:29
کد: 25409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جوادی آملی: سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع _ رفع شبهه توسل به ائمه            تعداد استفاده : 37
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:10
مدت : 02:10
کد: 25408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه اول 27/8/91            تعداد استفاده : 39
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:02
مدت : 00:40:02
کد: 25407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه دوم 28/8/91            تعداد استفاده : 33
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
مدت : 00:39:57
کد: 25406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه سوم 29/8/91            تعداد استفاده : 38
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:00
مدت : 00:40:00
کد: 25405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه چهارم 30/8/91            تعداد استفاده : 31
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:01
مدت : 00:40:01
کد: 25404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه پنجم 01/9/91            تعداد استفاده : 34
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:00
مدت : 00:40:00
کد: 25403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه ششم 04/9/91            تعداد استفاده : 23
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
مدت : 00:40:03
کد: 25402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه هفتم 05/9/91            تعداد استفاده : 22
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:57
مدت : 00:39:57
کد: 25401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه هشتم 06/9/91            تعداد استفاده : 25
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:01
مدت : 00:40:01
کد: 25400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین - ع - جلسه نهم 07/9/91            تعداد استفاده : 20
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:03
مدت : 00:40:03
کد: 25399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رادیوئی برکرانه فرات - تحلیل نهضت امام حسین ع جلسه دهم 08/9/91            تعداد استفاده : 24
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:01
مدت : 00:40:01
کد: 25398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویژگی شبهای قدر            تعداد استفاده : 37
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:39
مدت : 12:39
کد: 25376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب قدر و نزول قرآن            تعداد استفاده : 21
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:38
مدت : 13:38
کد: 25374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شخصیت والای حضرت زهرا - س و فلسفه نزول سوره کوثر            تعداد استفاده : 103
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:54
مدت : 01:03:54
کد: 25372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چند حدیث کوتاه از امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 326
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مبارزه با خرافات            تعداد استفاده : 276
موضوع : امام هادی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقام و منزلت امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 704
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شخصیت امام سجاد علیه السلام            تعداد استفاده : 200
موضوع : امام سجاد علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت ششم            تعداد استفاده : 121
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت پنجم            تعداد استفاده : 112
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت چهارم            تعداد استفاده : 149
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت سوم            تعداد استفاده : 153
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت دوم            تعداد استفاده : 138
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فضایل و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها/ قسمت اول            تعداد استفاده : 153
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسائل تربیت فردی،جمعی و خانوادگی            تعداد استفاده : 151
موضوع : زندگی
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,623,929