خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج میثم مطیعی- دسته : ادعیه

حاج میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی

ادعیه
   تعداد 56
دعای اعمال ام داود با صدای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 52
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:16:36
مدت : 1:16:36
کد: 110876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی : این الرجبیون            تعداد استفاده : 1179
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:36
کد: 103812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات شب اول ماه رجب - حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 949
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:54
کد: 103811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاب الوافدون علی غیرک - حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 758
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:52
کد: 103810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ام داوود با نوای حاج میثم مطیعی (نیمه رجب سال 1396)            تعداد استفاده : 733
مناسبت : رجب المرجب
زبان : عربی
موضوع : دعای ام داوود ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:02
کد: 103804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات شعبانبه - میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1212
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:11
کد: 103801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | دعای وداع با ماه شعبان            تعداد استفاده : 986
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:38:34
کد: 103799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات شعبانیه با نوای حاج میثم مطیعی (سال 1393)            تعداد استفاده : 780
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:54:38
کد: 103798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره امام نقی الهادی (ع) - با صدای میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1542
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:10
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:10
کد: 103752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 88            تعداد استفاده : 907
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:47:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:47:46
کد: 103749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی - شب 23 رمضان 88            تعداد استفاده : 870
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:55:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:55:01
کد: 103748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 19 رمضان 91            تعداد استفاده : 867
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:15:25
کد: 103747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 91            تعداد استفاده : 820
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:01:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:01:03
کد: 103746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 754
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:57:55
کد: 103745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت اول            تعداد استفاده : 692
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:38
کد: 103744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | فراز ابتدایی دعای ابوحمزه ثمالی 1392/4/29            تعداد استفاده : 1445
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:24
کد: 103738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش دوم) 1392/4/30            تعداد استفاده : 1184
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:05
کد: 103737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش سوم) 1392/4/31            تعداد استفاده : 1078
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:41
کد: 103736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش چهارم) 1392/5/2            تعداد استفاده : 1061
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:19
کد: 103735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش پنجم) 1392/5/3            تعداد استفاده : 1056
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:56
کد: 103734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | دعای جوشن کبیر - شب 19 رمضان 1392            تعداد استفاده : 810
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:53:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:53:46
کد: 103731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | دعای افتتاح 1392/4/28            تعداد استفاده : 732
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:28
کد: 103728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | اللهم رب شهر رمضان 1392/5/2            تعداد استفاده : 721
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:23
کد: 103727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | دعای شب های ماه مبارک رمضان از کتاب اقبال سید بن طاووس 1392/4/29            تعداد استفاده : 692
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:49
کد: 103720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرازهایی از مناجات تائبین با نوای برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1153
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:29
کد: 103508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه - برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1456
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:38:24
کد: 103507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات توبه حضرت آدم در مسجد کوفه - برادر میثم مطیعی - مسجد جامع فلسطین            تعداد استفاده : 711
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:50:21
کد: 103506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث کساء همراه با روضه            تعداد استفاده : 4133
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:36:56
کد: 103503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل            تعداد استفاده : 2588
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:06
کد: 103502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات راغبین با نوای حاج میثم مطیعی 1392/2/19            تعداد استفاده : 1084
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:59
کد: 103497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات الشاکرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 951
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:40
کد: 103495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات متوسلین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 893
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:05
کد: 103474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات مفتقرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 864
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:26
کد: 103473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات محبین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 923
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:42
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:42
کد: 103472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات عارفین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 835
زبان : عربی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:33
کد: 103471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعی | دعای کمیل : حرم مطهر امام رضا علیه السلام سال 1393            تعداد استفاده : 1976
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:09
کد: 103466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت اربعین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 536
زبان : عربی
موضوع : اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:35
کد: 103459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل - مدینه منوره - 94/06/19 - با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1598
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:25
کد: 103441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج میثم مطیعی 1393            تعداد استفاده : 802
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:01:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:01:18
کد: 103433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای مجیر با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 908
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:29
کد: 103432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1123
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:52:20
کد: 103431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای توسل - با نوای حاج میثم مطیعی - حرم امام رضا (علیه السلام)            تعداد استفاده : 834
زبان : عربی
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:43
کد: 103426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج میثم مطیعی (سال 1395)            تعداد استفاده : 531
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:38:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:38:18
کد: 103388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی 95/06/26            تعداد استفاده : 827
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:47:20
کد: 103383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (صوتی)            تعداد استفاده : 1260
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای کمیل با نوای حاج میثم مطیعی (تصویری)            تعداد استفاده : 847
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:30
کد: 103374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - صوتی            تعداد استفاده : 996
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرائت دعای کمیل با نوای دکتر حاج میثم مطیعی - مدینه منوره - تصویری            تعداد استفاده : 745
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:29
کد: 103347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1093
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1322
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5112
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 673
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای شب آخر ماه شعبان 1391-جدید            تعداد استفاده : 682
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه شعبان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات التّائبین مناجات توبه کنندگان            تعداد استفاده : 936
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث کساء            تعداد استفاده : 2297
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:22
توضیحات : قرائت حدیث شریف «کساء»(کیفیت عالی) به نیت طلب شفا برای «آیت الله مجتبی تهرانی» توسط «میثم مطیعی»(91/09/16). (24:22)
مدت : 24:22
کد: 6614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 921
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
موضوع : مناجات شعبانیه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 33:17
توضیحات : «مناجات شعبانیه» با صدای دلنشین «میثم مطیعی»؛ این مناجات یکی از نغزترین، معروف‌ترین و زیباترین ادعیه است که به روایت «ابن‌ خالویه‌»، آن را حضرت امیر علیه السلام و امامان دیگر در «ماه شعبان‌» می‌خواندند. در «مفاتیح ‌الجنان‌» نیز در اعمال مشترکه ماه شعبان، به عنوان «عمل هشتم‌» آمده است. «خداوندا، برمحمد و خاندان محمد درود فرست و آن دم که تو را خوانم، دعایم بشنو؛ و چون تو را ندا دهم ندایم بشنو؛ و آنگاه که با تو راز گویم، به من رخ بنمای که به سوی تو گریخته ام و در پیشگاهت ایستاده ام، نالان و زاران و بی برگ و نوا...»(33:17)
مدت : 33:17
کد: 6577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,399,516