خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : حاج محمد کمیل- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

حاج محمد کمیل

حاج محمد کمیل

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 5
این دست خالی من این لطف و رحمت تو            تعداد استفاده : 640
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:48
توضیحات : مناجات عاشقانه با خدا؛ «این دست خالی من این لطف و رحمت تو» با صدای «محمد کمیل» (8:48)
مدت : 8:48
کد: 6303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدای بخشنده من            تعداد استفاده : 579
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:04
توضیحات : راز و نیاز با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «الهی بحق سه ساله رقیه» با صدای «محمد کمیل» (6:04)
مدت : 6:04
کد: 6302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کمکم کن            تعداد استفاده : 1128
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:12
توضیحات : راز و نیازی عاشقانه با خدای عالم؛ «خدایا عبدی گنهکار آمده» با صدای «محمد کمیل» (6:12)
مدت : 6:12
کد: 6301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یه بار دیگه ببخشم تویی غافرالخطایا            تعداد استفاده : 931
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:07
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «یه بار دیگه ببخشم» با صدای «محمد کمیل» (9:07)
مدت : 9:07
کد: 6300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یا سریع الرضا            تعداد استفاده : 769
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:45
توضیحات : مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان؛ «روسیه آمده در خانه سلطان» با صدای «محمد کمیل» (6:45)
مدت : 6:45
کد: 6299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,901,386