خدمات تلفن همراه

ادعیه- صاحب اثر : حاج محمود کریمی- دسته : ادعیه

حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی

ادعیه
   تعداد 52
دعای ابوحمزه با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2852
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:05
کد: 103765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1227
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:48
کد: 103764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2405
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:51
کد: 103763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره امام نقی (ع) - با صدای محمود کریمی            تعداد استفاده : 1614
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:58:33
کد: 103753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح-محمود کریمی (تصویری)            تعداد استفاده : 783
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:17:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:48
کد: 103740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1507
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:09:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:09:41
کد: 103523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1204
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:55:04
کد: 103522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حدیث کسا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 5256
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:59:39
کد: 103521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیر المومنین(ع) با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1701
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:49
کد: 103520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت امین الله با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1052
زبان : عربی
موضوع : زیارت امین الله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:18
کد: 103519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 997
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 734
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت دهم            تعداد استفاده : 840
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:27
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:27
کد: 103413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت نهم            تعداد استفاده : 790
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:31
کد: 103412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت هشتم            تعداد استفاده : 595
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:05
کد: 103411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 570
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:59
کد: 103410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 556
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:00
کد: 103409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 534
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:00
کد: 103408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت جهارم            تعداد استفاده : 542
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 531
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 562
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:56
کد: 103405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه با نوای حاج محمود کریمی - قسمت اول            تعداد استفاده : 586
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:59
کد: 103404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1683
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل_قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1115
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 1120
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 873
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای عرفه            تعداد استفاده : 837
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1099
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت مناجات امیرالمومنین علیه السلام با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح 1             تعداد استفاده : 545
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای افتتاح 2             تعداد استفاده : 687
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر1            تعداد استفاده : 29226
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:00
توضیحات : قرائت دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (18:00)
مدت : 18:00
کد: 6611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر 2            تعداد استفاده : 9551
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (24:00)
مدت : 24:00
کد: 6610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر 4            تعداد استفاده : 5784
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (17:00)
مدت : 17:00
کد: 6609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر 5            تعداد استفاده : 4408
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای جوشن کبیر 6            تعداد استفاده : 3839
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بخش نخست دعای کمیل            تعداد استفاده : 451
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بخش پایانی دعای کمیل            تعداد استفاده : 393
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای «کمیل» با نوای «حاج محمود کریمی» در تاریخ 91/5/5 حرم مطهر امام رضا علیه السلام (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3937
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (26:00)
مدت : 26:00
کد: 6603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 4263
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (19:00)
مدت : 19:00
کد: 6602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره 1            تعداد استفاده : 527
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 56:33
توضیحات : زیارت جامعه کبیره با صدای «محمود کریمی» (56:33)
مدت : 56:33
کد: 6601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره 2            تعداد استفاده : 457
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:53
توضیحات : قسمت دوم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی» (13:53)
مدت : 13:53
کد: 6600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره 3            تعداد استفاده : 401
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:50
توضیحات : قسمت سوم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی»(14:50)
مدت : 14:50
کد: 6599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت جامعه کبیره 4            تعداد استفاده : 451
زبان : عربی
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:51
توضیحات : قسمت چهارم «زیارت جامعه کبیره» با صدای «محمود کریمی» (16:51)
مدت : 16:51
کد: 6598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت آل یاسین 2            تعداد استفاده : 1748
زبان : عربی
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:58
توضیحات : قسمت دوم زیارت آل یاسین با نوای «محمود کریمی» (8:58)
مدت : 8:58
کد: 6596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل 1             تعداد استفاده : 684
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:55
توضیحات : بخش نخست قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 (12:55)
مدت : 12:55
کد: 6595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل 2             تعداد استفاده : 694
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:58
توضیحات : بخش دوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [سبحانک و بحمدک، ظلمت نفسی ...] (12:58)
مدت : 12:58
کد: 6594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل 3             تعداد استفاده : 433
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:15
توضیحات : بخش سوم قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [اللهم فاقبل عذری و ارحم شدة ضری ...] (14:15)
مدت : 14:15
کد: 6593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل 4             تعداد استفاده : 626
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:45
توضیحات : بخش پایانی قرائت دعای کمیل توسط «حاج محمود کریمی» شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1390 [یا حبیب قلوب الصادقین ...] (16:45)
مدت : 16:45
کد: 6592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ            تعداد استفاده : 978
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:00
توضیحات : قرائت دعای «اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (10:00)
مدت : 10:00
کد: 6583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا 1             تعداد استفاده : 2611
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:00
توضیحات : بخش نخست قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (23:00)
مدت : 23:00
کد: 6582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا 2             تعداد استفاده : 2653
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای ندبه            تعداد استفاده : 1284
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 57:10
توضیحات : دعای ندبه با صدای محمود کریمی «دعای ندبه یکی از اعجاز کلام امام صادق علیه السلام است، و بطور کلی مسائلی که درباره آقا امام زمان علیه السلام است چه قبل از پیدایش آن بزرگوار و چه در حال حاضر و بعد، همه مربوط به عالم غیب است» (57:10)
مدت : 57:10
کد: 6493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,461,640