خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- مناسبت : رجب المرجب

ادعیه
مناسبت : رجب المرجب
   تعداد 34
حاج مهدی سماواتیدعای اعمال ام داود با صدای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 131
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:35
مدت : 25:35
کد: 110877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای اعمال ام داود با صدای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 52
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:16:36
مدت : 1:16:36
کد: 110876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای اعمال ام داود با صدای استاد فرهمند            تعداد استفاده : 428
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:09
مدت : 24:09
کد: 110875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ماه رجب-یامن ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 748
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:08
کد: 103815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای: خاب الوافدون علی غیرک            تعداد استفاده : 678
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:16
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:16
کد: 103814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 556
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:12
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:12
کد: 103813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی : این الرجبیون            تعداد استفاده : 1179
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:36
کد: 103812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات شب اول ماه رجب - حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 949
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:54
کد: 103811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیخاب الوافدون علی غیرک - حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 758
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:52
کد: 103810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 یا من یملک حوائج السّائلین (دعای هر روز ماه رجب)            تعداد استفاده : 555
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:35
کد: 103809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا من ارجوه لکل خیر - تصویری            تعداد استفاده : 510
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:02:30
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:02:30
کد: 103808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اعمال مشترک ماه رجب            تعداد استفاده : 731
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:00
کد: 103807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای هنگام رؤیت هلال ماه رجب            تعداد استفاده : 720
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:46
کد: 103806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امام موسی کاظم (علیه السلام) در شب اول ماه رجب            تعداد استفاده : 745
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:46
کد: 103805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای ام داوود با نوای حاج میثم مطیعی (نیمه رجب سال 1396)            تعداد استفاده : 733
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : دعای ام داوود ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:04:02
کد: 103804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ماه رجب            تعداد استفاده : 454
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:06
کد: 103524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ماه رجب/ همخوانی            تعداد استفاده : 555
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت حضرت رسول اکرم س در ماه رجب            تعداد استفاده : 192
زبان : عربی
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 روز مبعث/ دعای یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَ التَّجاوُزِ            تعداد استفاده : 425
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب مبعث/ دعای اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِالتَّجَلِىِ الاْعْظَمِ            تعداد استفاده : 398
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب مبعث/ دعای اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً            تعداد استفاده : 432
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ام داوود            تعداد استفاده : 215
زبان : عربی
موضوع : دعای ام داوود ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 240
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 248
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 2011
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن خانچیدعای یا من ارجوه لکل خیر            تعداد استفاده : 524
اثر : استاد حسن خانچی
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا من ارجوه لکل خیر/ فردی            تعداد استفاده : 247
زبان : عربی
موضوع : دعای «یا من ارجوه لکل خیر » ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت رجبیه            تعداد استفاده : 498
زبان : عربی
موضوع : زیارت رجبیه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِا المَولوُدینَ فِی رَجَب            تعداد استفاده : 422
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِمَعانى جَمیعِ ما یَدْعُوکَ بِهِ وُلاةُ اَمْرِکَ            تعداد استفاده : 437
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ماه رجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعاى اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ            تعداد استفاده : 202
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرینَ لَکَ            تعداد استفاده : 205
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای خابَ الوافِدُونَ عَلى غَیْرِکَ            تعداد استفاده : 240
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای یا مَنْ یَمْلِکُ حَواَّئِجَ السّاَّئِلینَ            تعداد استفاده : 310
زبان : عربی
موضوع : دعاهای هرروز ماه رجب - مشترکه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,443,956