خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : دعای توسل

موضوع : دعای توسل
   تعداد 49
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای توسل1100
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:14:35
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:35
کد: 103693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل295
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:16:18
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:18
کد: 103625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل248
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:22:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:22:06
کد: 103565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل235
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:16:25
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:25
کد: 103564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴ - 1392/01/22582
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:42:41
کد: 103499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل- با نوای حاج مهدی میر داماد(تصویری)525
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:15:15
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:15:15
کد: 103496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد-قرائت دعای توسل (تصویری)374
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:16:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:06
کد: 103482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-صوتی1044
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:23:37
کد: 103465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-تصویری512
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:23:37
کد: 103464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیانحاج احمد نیکبختیان-دعای توسل269
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:21:24
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:21:24
کد: 103455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگراندعای توسل به نوای حاج صادق آهنگران (مسجد مقدس جمکران)591
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:15:57
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:15:57
کد: 103453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیاندعای پرفیض توسل با نوای حاج احمد نیکبختیان271
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:21:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:21:23
کد: 103445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد - قرائت دعای توسل در حرم مطهر رضوی328
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:28:14
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:28:14
کد: 103442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای توسل - با نوای حاج میثم مطیعی - حرم امام رضا (علیه السلام)376
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:35:43
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:35:43
کد: 103426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی274
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:14:34
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:34
کد: 103386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی494
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:44
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:40:44
کد: 103380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای استاد سماواتی268
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:14:26
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:26
کد: 103370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - صوتی535
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:20:08
کد: 103360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - تصویری313
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:20:08
کد: 103359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای توسل2801
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل865
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای توسل995
ادعیه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردعای توسل489
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای توسل608
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل - قسمت دوم630
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,719,483