خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای توسل

موضوع : دعای توسل
   تعداد 49
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای توسل            تعداد استفاده : 1857
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:35
کد: 103693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل            تعداد استفاده : 678
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:18
کد: 103625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل            تعداد استفاده : 592
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:06
کد: 103565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل            تعداد استفاده : 565
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:25
کد: 103564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴ - 1392/01/22            تعداد استفاده : 1159
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:41
کد: 103499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل- با نوای حاج مهدی میر داماد(تصویری)            تعداد استفاده : 1367
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:15:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:15
کد: 103496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد-قرائت دعای توسل (تصویری)            تعداد استفاده : 843
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:16:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:06
کد: 103482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-صوتی            تعداد استفاده : 1716
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:23:37
کد: 103465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-تصویری            تعداد استفاده : 952
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:23:37
کد: 103464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیانحاج احمد نیکبختیان-دعای توسل            تعداد استفاده : 499
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:21:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:24
کد: 103455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگراندعای توسل به نوای حاج صادق آهنگران (مسجد مقدس جمکران)            تعداد استفاده : 1018
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:15:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:57
کد: 103453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیاندعای پرفیض توسل با نوای حاج احمد نیکبختیان            تعداد استفاده : 469
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:21:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:23
کد: 103445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد - قرائت دعای توسل در حرم مطهر رضوی            تعداد استفاده : 690
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:14
کد: 103442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای توسل - با نوای حاج میثم مطیعی - حرم امام رضا (علیه السلام)            تعداد استفاده : 868
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:35:43
کد: 103426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 477
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:14:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:34
کد: 103386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 909
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:44
کد: 103380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای استاد سماواتی            تعداد استفاده : 473
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:14:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:26
کد: 103370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - صوتی            تعداد استفاده : 1137
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:08
کد: 103360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - تصویری            تعداد استفاده : 575
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:08
کد: 103359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای توسل            تعداد استفاده : 3824
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل            تعداد استفاده : 1392
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای توسل            تعداد استفاده : 3826
ادعیه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردعای توسل            تعداد استفاده : 734
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای توسل            تعداد استفاده : 863
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل - قسمت دوم            تعداد استفاده : 962
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل - قسمت اول            تعداد استفاده : 886
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای توسل            تعداد استفاده : 10738
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای توسل            تعداد استفاده : 6769
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 552
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام حسن عسگری علیه اسلام            تعداد استفاده : 450
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام موسی کاظم علیه السلام            تعداد استفاده : 383
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 437
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 385
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای توسل/رستگار            تعداد استفاده : 363
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج غلامرضا سازگاردعای توسل            تعداد استفاده : 615
ادعیه
اثر : حاج غلامرضا سازگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محسن حسن زادهتوسل به امام هادی علیه اسلام            تعداد استفاده : 738
ادعیه
اثر : محسن حسن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله            تعداد استفاده : 633
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای توسل            تعداد استفاده : 1311
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:30
توضیحات : قرائت دعای توسل توسط «مهدی سماواتی» به مناسبت فاطمیه (31:30)
مدت : 31:30
کد: 6616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای توسل            تعداد استفاده : 2506
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 38:26
توضیحات : نوای دلنشین توسل، با صدای حاج مهدی سلحشور «اللهم إنی أسـألک وأتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمة محمد صلـى الله علیـه وآله ، یا أبا القاسم یا رسول الله یا إمام الرحمة » (38:26)
مدت : 38:26
کد: 6547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج غلامرضا سازگاردعای توسل            تعداد استفاده : 527
ادعیه
اثر : حاج غلامرضا سازگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:35
توضیحات : دعای پر فیض "توسل" با صدای "سازگار" (27:35)
مدت : 27:35
کد: 6542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوردعای توسل            تعداد استفاده : 2745
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 38:26
توضیحات : دعای پر فیض توسل با صدای "مهدی سلحشور" (38:26)
مدت : 38:26
کد: 6540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییدعای توسل            تعداد استفاده : 8173
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:43
توضیحات : دعای توسل با صدای "ملاباسم کربلایی" (22:43)
مدت : 22:43
کد: 6534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردعای توسل            تعداد استفاده : 452
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:35
توضیحات : دعای پر فیض "توسل" با صدای "سازگار" (27:35)
مدت : 27:35
کد: 6533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای توسل            تعداد استفاده : 2859
ادعیه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 27:58
توضیحات : دعای پر فیض "توسل" با صدای "هلالی" (27:58)
مدت : 27:58
کد: 6516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل            تعداد استفاده : 1290
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 28:25
توضیحات : دعای پر فیض "توسل" با صدای" مهدی میرداماد" «علامه مجلسى فرموده که - در بعضى از کتب معتبره نقل کرده‌ اند از محمد بن بابویه که این دعاى توسل را از ائمه روایت کرده است و گفته است که در هیچ امرى نخواندم مگر آنکه اثر اجابت را بزودى یافتم» (28:25)
مدت : 28:25
کد: 6500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام کاظم علیه السلام            تعداد استفاده : 359
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:11
توضیحات : توسل به امام کاظم علیه السلام «یا أبا الحسن یا موسى بن جعفر أیها الکاظم یا ابن رسول الله » (1:11)
مدت : 1:11
کد: 6489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به امام حسن عسکری علیه السلام            تعداد استفاده : 356
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:12
توضیحات : توسل به امام حسن عسکری علیه السلام " یا أبا محمد یا حسن بن علی أیها الزکی.." (1:12)
مدت : 1:12
کد: 6474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به حضرت جوادالائمه علیه السلام            تعداد استفاده : 641
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:07
توضیحات : قرائت دعای توسل به حضرت امام جواد الائمه علیه السلام (1:07)
مدت : 1:07
کد: 6467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به حضرت زهرا س/ صادق آهنگران            تعداد استفاده : 579
ادعیه
مناسبت : ایام فاطمیه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:53
توضیحات : توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها - فرازی از دعای روح بخش توسل با صدای صادق آهنگران (1:53)
مدت : 1:53
کد: 2092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,124,639