خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 96 - علق- صفحه 2

موضوع : 96 - علق
   تعداد 79
استاد مصطفی اسماعیلالعلق القدر100
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالعلق 1110
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالعلق 285
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالعلق77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالعلق110
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتمن العلق إلى البینة321
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتمن العلق إلى البینة117
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالعلق القدر البینة96
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالعلق75
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالعلق 282
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالعلق تسجیلات نادرة کامل البهتیمی85
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالعلق 1-5 من مسجد الامام الحسین عام 6089
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالعلق83
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالعلق87
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالعلق والقدر من ابوتشت79
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالعلق والمعوذتین والفاتحة والبقرة83
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالعلق87
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمد خضر أحمد مصطفىالعلق و التکاثر و الفاتحة185
تلاوت
اثر : محمد خضر أحمد مصطفى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالعلق نادرة جدا87
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق80
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:31
زمان : 00:46:31
کد: 35231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق71
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:50:16
زمان : 00:50:16
کد: 35161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیات 1 تا 273
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:07
زمان : 00:29:07
کد: 34578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیه 274
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:50
زمان : 00:29:50
کد: 34577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیات 6 تا 1972
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:11
زمان : 00:29:11
کد: 34576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق72
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:07:34
زمان : 00:07:34
کد: 33844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,743,780,276