خدمات تلفن همراه

دروس حوزوی- دسته : دروس حوزوی- موضوع : 63 - منافقون

دروس حوزوی
موضوع : 63 - منافقون
   تعداد 3
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 6 - توسل به دعای پیامبر            تعداد استفاده : 295
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 40812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 2            تعداد استفاده : 141
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 40811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره منافقون / آیه 1 - نفاق            تعداد استفاده : 150
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:29
مدت : 00:28:29
کد: 40809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,890,496