خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نهم - صلوات در هر روز- با ترجمه- بصورت تصویری

نهم - صلوات در هر روز

نهم :شيخ مفيد در مُقنعه فرموده و از سُنَنِ ماه رمضان صلوات فرستادن بر رسول خداصلي الله عليه وآله است در هر روز صد مرتبه و اگر زيادتر فرستاد افضل است.
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 534

جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,056,526