خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای سحر - بصورت تصویری

قسم سوم - اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان مقدمه

و آن چند امر است اول سحور خوردن و ترك نكند سحور را اگر چه به يك دانه خرماي زبون يا شربت آب باشد و بهترين سحورها سويق يعني قاوت و خرما است و وارد شده كه حق تعالي و ملائكه صلوات مي فرستند بر آنها كه استغفار مي كنند در سحرها و سحور مي خورند دوم سوره إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ در وقت سحور بخواند كه هر كه اين سوره مباركه را در وقت افطار كردن و سحور بخواند در ما بين اين دو وقت ثواب كسي داشته باشد كه در راه خدا در خون خود بغلطد . سوم بخواند دعاي عظيم الشأني را كه از حضرت امام رضا عليه السلام نقل شده كه فرموده اند اين دعايي است كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام در سحرهاي ماه رمضان مي خواندند

دعای سحر

اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ بَهآئِكَ بِاَبْهاهُ
وَكُلُّ بَهآئِكَ بَهِيٌّ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِبَهآئِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَميلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَليلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَيمَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تآمَّةٌ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اَسمآئِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْمآئِكَ كَبيرَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاَسْمآئِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزيزَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتي اسْتَطَلْتَ بِها عَلي كُلِّشَيْ ءٍ
وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطيلَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَسآئِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَيْكَ وَ كُلُّها اِلَيْكَ حَبيبَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَسآئِلِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَريفٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ دآئِمٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُ عُلُوِّكَ عالٍ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَديمٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ
اَللّهُمَ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَريمَةٌ
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ
وَاَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها
اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِما تُجيبُني بِهِ حينَ اَسْئَلُكَ فَاَجِبْني يا اَللَّهُ

پس هر حاجت كه داري از خدا بطلب كه البتّه برآورده است
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 464 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 465 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 466 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 467
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,930,509,695