خدمات تلفن همراه

فهرست شهرهای جهان - São Tomé and Príncipeدفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,332,991