خدمات تلفن همراه تبیان

قرآن تبیان - جزء 20 - حزب 39 - سوره قصص - صفحه 389- بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا


قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَنَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَانًا فَلَا یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بِآیَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغَالِبُونَ
35 - فرمود: ‌به‌ زودی‌ بازویت‌ ‌را‌ ‌به‌ وسیله برادرت‌ محکم‌ خواهیم‌ کرد و ‌برای‌ ‌شما‌ دو [نفر]، سلطه‌ای‌ قرار خواهیم‌ داد ‌که‌ ‌با‌ [وجود] آیات‌ ‌ما ‌به‌ ‌شما‌ دست‌ نخواهند یافت‌ ‌شما‌ و ‌هر‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ پیروی‌ کند پیروزید


صفحه : 389
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 389تعویض تصویر 
29 - و چون‌ موسی‌ ‌آن‌ مدّت‌ ‌را‌ ‌به‌ پایان‌ رسانید و ‌با‌ خانواده‌ی‌ خویش‌ راهی‌ [مصر] شد، ‌از‌ جانب‌ کوه‌ طور آتشی‌ دید! ‌به‌ خانواده‌ی‌ ‌خود‌ ‌گفت‌: ‌این‌ جا بمانید ‌که‌ ‌من‌ آتشی‌ دیدم‌، شاید ‌از‌ ‌آن‌ خبری‌ ‌ یا ‌ شعله‌ای‌ برایتان‌ بیاورم‌ ‌تا‌ گرم‌ شوید

30 - ‌پس‌ چون‌ ‌به‌ نزد آتش‌ آمد، ‌از‌ جانب‌ راست‌ وادی‌، ‌در‌ ‌آن‌ جایگاه‌ مبارک‌، ‌از‌ درخت‌ ندا داده‌ شد ‌که‌: ای‌ موسی‌! همانا ‌من‌ خداوند، پروردگار جهانیان‌ هستم‌

31 - ‌که‌ عصای‌ ‌خود‌ ‌را‌ بیفکن‌ ‌پس‌ چون‌ دید ‌آن‌ مثل‌ ماری‌ [‌به‌ سرعت‌] می‌خزد، ‌به‌ عقب‌ بازگشت‌ و ‌به‌ پشت‌ سر نگاه‌ نکرد [خطاب‌ شد:] ای‌ موسی‌! پیش‌ آی‌ و مترس‌ ‌که‌ تو ‌از‌ ایمنانی‌

32 - دست‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ گریبانت‌ ببر ‌تا‌ سفید [و درخشان‌] و بی‌گزند بیرون‌ آید و دست‌ و بازویت‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خود‌ بچسبان‌ ‌تا‌ ترس‌ تو فرو نشیند [و مضطرب‌ نباشی‌] و اینها دو برهان‌ ‌از‌ جانب‌ پروردگار توست‌ [‌که‌ باید] ‌به‌ سوی‌ فرعون‌ و مهترانش‌ [ببری‌]، زیرا ‌آنها‌ قومی‌ نافرمان‌اند

33 - ‌گفت‌: پروردگارا! ‌من‌ کسی‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ کشته‌ام‌، ‌پس‌ می‌ترسم‌ مرا بکشند

34 - و برادرم‌ هارون‌ ‌از‌ ‌من‌ زبان‌ آورتر ‌است‌، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌من‌ ‌به‌ عنوان‌ مددکار بفرست‌ ‌تا‌ مرا تصدیق‌ کند همانا بیم‌ ‌آن‌ دارم‌ ‌که‌ مرا تکذیب‌ کنند

35 - فرمود: ‌به‌ زودی‌ بازویت‌ ‌را‌ ‌به‌ وسیله برادرت‌ محکم‌ خواهیم‌ کرد و ‌برای‌ ‌شما‌ دو [نفر]، سلطه‌ای‌ قرار خواهیم‌ داد ‌که‌ ‌با‌ [وجود] آیات‌ ‌ما ‌به‌ ‌شما‌ دست‌ نخواهند یافت‌ ‌شما‌ و ‌هر‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ پیروی‌ کند پیروزید


مشخصات :
قرآن تبیان - جزء 20 - حزب 39 - سوره قصص - صفحه 389
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت نیریزی
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه :
Quran Translation
# Name: بهرام پور
# Translator: Abolfazl Bahrampour
# Language: Persian
# ID: fa.bahrampour
# Last Update: November 29, 2013
# Source: Tanzil.net


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,702,381,854