خدمات تلفن همراه

نمایش آلبوم های پیشواز تبیان - پیشواز ، اثر حسن کسایی

لیست محصولات آوای انتظار ، آهنگ پیشواز ، راینواز
نحوه فعال سازی
شنیدن ترک هر محصول
همراه اول : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 8989
ایرانسل : ارسال کد پیشواز از طریق پیامک به شماره 7575
رایتل : فعال سازی سرویس با ارسال ON RBT بصورت پیامک به شماره 2020
سپس ارسال(کد پیشواز+فاصله+ON) از طریق پیامک به شماره 2030
قیمت ماهیانه تمامی محصولات 3000 ریال می باشد
پیشواز ، اثر حسن کسایی1
سه گاه گفتگوی نی و تار 2
1395/02/07
44114846
4008611
83523
سه گاه گفتگوی نی و تار 1
1395/02/07
44114845
4008610
83522
بیات ترک گفتگوی نی و تار 2
1395/02/07
44114835
4008605
83285
بیات ترک گفتگوی نی و تار 1
1395/02/07
44114834
4008604
83284
سنتی سه گاه 2
1395/02/07
44114844
4008609
83507
سنتی سه گاه 1
1395/02/07
44114843
4008608
83506
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار 2
1395/02/07
44114842
4008607
83469
راست پنج گاه گفتگوی نی و تار1
1395/02/07
44114841
4008606
83470
چهارگاه گفتگوی نی و تار 2
1395/02/07
44114833
4008603
83316
چهارگاه گفتگوی نی و تار 1
1395/02/07
44114832
4008602
83314

پیشواز ، اثر حسن کسایی2
سنتی بیات ترک 2
1395/02/07
44114831
4008601
83290
سنتی بیات ترک 1
1395/02/07
44114830
4008600
83289
ابوعطا گفتگوی نی و تار
1395/02/07
44114829
4008599
83249
شور 2
1395/01/31
44114615
4008567
83545
شور 1
1395/01/31
44114614
4008566
83544
سه گاه 2
1395/01/31
44114609
4008565
83510
سه گاه 1
1395/01/31
44114608
4008564
83508
راست پنج گاه 2
1395/01/31
44114597
4008563
83477
راست پنج گاه 1
1395/01/31
44114596
4008562
83476
مخالف سه گاه 2
1395/01/31
44114595
4008561
83443

پیشواز ، اثر حسن کسایی3
مخالف سه گاه 1
1395/01/31
44114589
4008560
83442
دشتی
1395/01/31
44114588
4008559
83343
بیات ترک 2
1395/01/31
44114587
4008558
83293
بیات ترک 1
1395/01/31
44114586
4008557
83292
بیکلام شوشتری 2
1395/01/31
44114755
4008577
83543
بیکلام شوشتری 1
1395/01/31
44114754
4008576
83542
بیکلام سه گاه 2
1395/01/31
44114753
4008575
83516
بیکلام سه گاه 1
1395/01/31
44114752
4008574
83515
بیکلام ماهور 2
1395/01/31
44114737
4008573
83423
بیکلام ماهور 1
1395/01/31
44114680
4008572
83422

پیشواز ، اثر حسن کسایی4
بیکلام دشتی 2
1395/01/31
44114679
4008571
83342
بیکلام دشتی 1
1395/01/31
44114678
4008570
83341
بیات اصفهان 2
1395/01/31
44114638
4008569
83295
بیات اصفهان 1
1395/01/31
44114637
4008568
83294
ابوعطا 2
1395/01/31
44114578
4008555
83256
ابوعطا 1
1395/01/31
44114585
4008556
83255
شوشتری 2
1395/01/24
44114475
4008863
83552
شوشتری 1
1395/01/24
44114474
4008862
83551
شور و شلیل 1
1395/01/24
44114473
4008861
83549
شور و شلیل 2
1395/01/24
44114472
4008860
83550

پیشواز ، اثر حسن کسایی5
شور
1395/01/24
44114471
4008859
83535
افشاری 2
1395/01/24
44114505
4008872
83259
افشاری 1
1395/01/24
44114504
4008871
83258
نوا 2
1395/01/24
44114470
4008858
83456
نوا 1
1395/01/24
44114490
4008866
83455
ماهور 2
1395/01/24
44114489
4008865
83430
ماهور 1
1395/01/24
44114488
4008864
83429
دشتی 2
1395/01/24
44114503
4008870
83325
دشتی 1
1395/01/24
44114502
4008869
83323
بیات اصفهان 2
1395/01/24
44114501
4008892
83288

پیشواز ، اثر حسن کسایی6
بیات اصفهان 1
1395/01/24
44114500
4008891
83287

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,853,921