خدمات تلفن همراه

آفاق ( ساعات شرعی ) تبیان - ماهانه - مکان : Denmark - Greenland - Nord

تاریخاذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شب
سه‌شنبه 1 مرداد 1398 - 20 ذي القعدة 1440 - 23 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
چهارشنبه 2 مرداد 1398 - 21 ذي القعدة 1440 - 24 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
پنجشنبه 3 مرداد 1398 - 22 ذي القعدة 1440 - 25 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
جمعه 4 مرداد 1398 - 23 ذي القعدة 1440 - 26 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
شنبه 5 مرداد 1398 - 24 ذي القعدة 1440 - 27 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
يکشنبه 6 مرداد 1398 - 25 ذي القعدة 1440 - 28 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
دوشنبه 7 مرداد 1398 - 26 ذي القعدة 1440 - 29 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
سه‌شنبه 8 مرداد 1398 - 27 ذي القعدة 1440 - 30 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
چهارشنبه 9 مرداد 1398 - 28 ذي القعدة 1440 - 31 جولاي 2019------10:1322:1322:1322:13
پنجشنبه 10 مرداد 1398 - 29 ذي القعدة 1440 - 1 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
جمعه 11 مرداد 1398 - 30 ذي القعدة 1440 - 2 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
شنبه 12 مرداد 1398 - 1 ذي الحجة 1440 - 3 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
يکشنبه 13 مرداد 1398 - 2 ذي الحجة 1440 - 4 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
دوشنبه 14 مرداد 1398 - 3 ذي الحجة 1440 - 5 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
سه‌شنبه 15 مرداد 1398 - 4 ذي الحجة 1440 - 6 آگوست 2019------10:1322:1322:1322:13
چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 5 ذي الحجة 1440 - 7 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
پنجشنبه 17 مرداد 1398 - 6 ذي الحجة 1440 - 8 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
جمعه 18 مرداد 1398 - 7 ذي الحجة 1440 - 9 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
شنبه 19 مرداد 1398 - 8 ذي الحجة 1440 - 10 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
يکشنبه 20 مرداد 1398 - 9 ذي الحجة 1440 - 11 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
دوشنبه 21 مرداد 1398 - 10 ذي الحجة 1440 - 12 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
سه‌شنبه 22 مرداد 1398 - 11 ذي الحجة 1440 - 13 آگوست 2019------10:1222:1222:1222:12
چهارشنبه 23 مرداد 1398 - 12 ذي الحجة 1440 - 14 آگوست 2019------10:1122:1122:1122:11
پنجشنبه 24 مرداد 1398 - 13 ذي الحجة 1440 - 15 آگوست 2019------10:1122:1122:1122:11
جمعه 25 مرداد 1398 - 14 ذي الحجة 1440 - 16 آگوست 2019------10:1122:1122:1122:11
شنبه 26 مرداد 1398 - 15 ذي الحجة 1440 - 17 آگوست 2019------10:1122:1122:1122:11
يکشنبه 27 مرداد 1398 - 16 ذي الحجة 1440 - 18 آگوست 2019------10:1122:1122:1122:11
دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجة 1440 - 19 آگوست 2019------10:1022:1022:1022:10
سه‌شنبه 29 مرداد 1398 - 18 ذي الحجة 1440 - 20 آگوست 2019------10:1022:1022:1022:10
چهارشنبه 30 مرداد 1398 - 19 ذي الحجة 1440 - 21 آگوست 2019------10:1022:1022:1022:10
پنجشنبه 31 مرداد 1398 - 20 ذي الحجة 1440 - 22 آگوست 2019------10:1022:1022:1022:10

 احتياط رعايت چند دقيقه را بفرماييد
 در مورد کشورهای خارجی ، تغییر ساعت رسمی را لحاظ فرمایید


 تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1398 - 17 ذي الحجة 1440 - 19 آگوست 2019
 طول جغرافیایی : -16.67
 عرض جغرافیایی : 81.60
 نام مکان : Denmark - Greenland - Nord
 مرجع استاندارد : موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 نحوه نمایش ساعات : 24 ساعته
 روش محاسبه عرضهای جغرافیایی بالاتر : نیمه شب MidNight
 روش فقهی : جعفری
 زاویه قبله نسبت به شمال : 120.380
 جهت قبله نسبت به شمال :
انتخاب در ایران انتخاب خارج ایران  تنظیمات  روزانه  

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,612,189